Kapliczki przydrożne – Gmina Biskupiec

Kapliczki przydrożne – Gmina Biskupiec

Biskupiec

Kaplica przy ul. Warszawskiej 15
Kaplica kościoła ewangelicko – augsburskiego, wzniesiona w kon. XIX. Murowana i otynkowana, parterowa, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Otwory okienne i drzwi zamknięte łukami odcinkowymi. Podlega kościołowi w Sorkwitach. Zabytek.

Kapliczka przy ul. Wojska Polskiego
Kapliczka neogotycka, wzniesiona na przeł. XIX/XX. Zbud. Na rzucie kwadratu, z czerwonej cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W części środkowej ostrołukowa nisza, zamknięta okienkiem, w której umieszczono figurę NMP. Zabytek.

Kapliczka przydrożna przy ul. Niepodległości
Kapliczka przydrożna neogotycka, wzniesiona w XIX. Zbudowana z czerwonej cegły, na rzucie kwadratu. Daszek wielospadowy z betonu. W dolnej części blendy z malowanymi scenami religijnymi. W części górnej ostrołukowa nisza, zamknięta okienkiem, z umieszczoną w środku figurą Chrystusa. Zabytek.

Kapliczka przy ul. Ostre Koło, neogotycka z końca XIX w. Od frontu ostrołukowa nisza z figurą Matki Boskiej, daszek dwuspadowy.

Kapliczka neogotycka, przy drodze do Bredynek. Od frontu ostrołukowy portal z figurą Matki Boskiej. Zwieńczona sterczynkami z krzyżami, otoczona drewnianym płotkiem.

Kapliczka neogotycka usytuowana przy kościele p.w. Jana Chrzciciela.

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, usytuowana przy ulicy Warszawskiej.

Biesowo

Kapliczka przykościelna. Neogotycka na podmurówce z kamienia polnego.

Bredynki

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, poświęcona św. Florianowi. Murowana z czerwonej cegły; u szczytu zwieńczona sterczynkami, u dołu prostokątna płycina. W części centralnej przeszklona nisza z figurą Jezusa na krzyżu, wyżej mniejsza nisza z figurką św. Floriana. Kapliczka usytuowana przy remizie strażackiej. Obok niej stoi charakterystyczny „dzwon strażacki” do sygnalizowania pożaru.

Kaplica z roku 1884. Ufundowana przez Jana Skupskiego, stojący obok niej krzyż postawiono w roku 1864. Powstanie kaplicy wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami z roku 1863. Wówczas młynarz Gross kupił wiejski staw chcąc go osuszyć i zamienić na łąkę. Przeciwko tej decyzji zaprotestowali mieszkańcy wsi. Przepędzili oni robotników, następnie żandarma, a wreszcie sprowadzeni piechurzy pruscy oddali ogień do protestujących. Zginęło 14 osób, a 20 odniosło rany.

Biesówko

Kapliczka z dzwonniczką. Neogotycka.

Nowe Marcinkowo

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, otoczona płotkiem. Po bokach rosną drzewa, mające chronić kapliczkę przed uderzeniami pioruna.

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, przy wjeździe do wsi.

Czerwonka

Kapliczka neogotycka. Usytuowana przy drodze, za przejazdem kolejowym wśród drzew.

Kaplica filialna; p.w. Św. Krzyża, neogotycka, usytuowana w centrum wsi, zwieńczona dzwonniczką.

Łabuch

Kapliczka późnobarokowa; usytuowana przy drodze do wsi.

Kapliczka neogotycka; dwie przeszklone nisze od frontu, dolna z figurą Matki Boskiej, zwieńczona sterczynkami zakończonymi metalowymi krzyżami. Usytuowana na prywatnej posesji.

Kapliczka neoklasycystyczna, otynkowana, w niszy brak figury. Zwieńczona metalowym krzyżem z chorągiewką i datą: 1872. Usytuowana przy drodze wyjazdowej ze wsi.

Kapliczka neogotycka, otynkowana, w złym stanie. Brak figury w niszy. Usytuowana na skraju wsi.

Najdymowo

Kaplica domkowa, neogotycka, usytuowana przy dawnej cegielni.

Kapliczka neogotycka, otynkowana i pomalowana, daszek dwuspadowy z dachówki. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem.

Kapliczka neogotycka. Otynkowana i pomalowana. Z daszkiem dwuspadowym krytym blachą falistą. Dwukondygnacyjna. Od frontu dwie nisze, przeszklone, z figurami świętych. Górna nisza posiada także dwa przeszklone okienka usytuowana po bokach kapliczki.

Kapliczka neogotycka, otynkowana i pomalowana, z daszkiem dwuspadowym, usytuowana przy stawie.

Kapliczka przydrożna, z daszkiem dwuspadowym. Od frontu dwie nisze prostokątne, usytuowana przy drodze wjazdowej do wsi. Na podmurówce z kamienia polnego.

Rzeck

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zwieńczona sterczynkami, usytuowana na prywatnej posesji.

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zwieńczona sterczynkami z metalowymi krzyżami, otoczona metalowym płotkiem. Usytuowana przy drodze na Rasząg.

Kapliczka neogotycka. Otynkowana, usytuowana w środku wsi.

Stanclewo

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zakończona sterczynkami z metalowymi krzyżami.

Kapliczka późnobarokowa w centrum wsi.

Stryjewo

Kapliczka przydrożna, neogotycka, przy drodze wyjazdowej ze wsi.

Kapliczka przydrożna, dwukondygnacyjna, z daszkiem namiotowym zwieńczonym krzyżem i kulą. Kondygnacje przedzielone gzymsem. Usytuowana w centrum wsi.

Węgój

Kapliczka neogotycka, usytuowana w centrum wsi.