Kapliczki przydrożne – Gmina Dobre Miasto

Kapliczki przydrożne – Gmina Dobre Miasto
Radostowo

Kapliczka
W stylu neogotyckim z roku 1863.

Kapliczka przydrożna, neogotycka, usytuowana przy remizie strażackiej. Z tego powodu zawiera figurę św. Floriana, patrona strażaków.

Dobre Miasto

Kapliczka przydrożna
Wzniesiona na początku XX w. Murowana z czerwonej cegły, na cokole z kamienia polnego. W części centralnej nisza, w której umieszczono figurę Chrystusa. Daszek dwuspadowy, kryty dachówka ceramiczną. Zabytek.

Kapliczka przydrożna przy ul. Grunwaldzkiej
Eklektyczna wzniesiona na początku XX w.. Murowana z czerwonej cegły z arkadią w części środkowej zamknięta pełnymi łukami wspartymi na potrójnych kolumienkach. W głębi umieszczono obraz NMP z Dzieciątkiem. Zwieńczenie kapliczki daszkiem wielospadowym z umieszczoną centralnie figurą kapłana (biskupa). Zabytek.

Kapliczka przydrożna przy ul. Wojska Polskiego
Znajduje się przy rozwidleniu dróg na Ornetę i Lidzbark Warmiński. Wzniesiona na początku XX w.. Zbudowana na rzucie kwadratu, murowana z czerwonej cegły z wielospadowym daszkiem krytym blachą i zwieńczonym metalowym krzyżem. Od fasady półokrągła nisza z umieszczoną w niej figurą NMP. Na pozostałych ścianach płyciny zamknięte pełnymi łukami. Zabytek.

Kaplica św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego
Barokowa wzniesiona w XVIII wieku na miejscu zniszczonego w XVII kościoła św. Jerzego. Murowana z czerwonej cegły. Wejście przez niewielkie drzwi zamknięte pełnym łukiem. W szczycie nisza półokrągła z umieszczonym w niej krucyfiksem. Daszek dwuspadowy kryty dachówką karpiówką. We wnętrzu figura św. Jerzego (współczesna) oraz obrazy religijne. Zabytek.

Kapliczka przy ul. Olsztyńskiej
Wzniesiona w połowie XX w. na Miejskim Cmentarzu Komunalnym. Murowana i otynkowana w formie tryptyku części środkowej nisza z łukiem odcinkowym, w której umieszczono krucyfiks. Poszczególne części przykryte daszkami dwuspadowymi krytymi dachówką ceramiczna.

Kapliczka neogotycka. Znajduje się na rozwidleniu ulic Jeziorańskiej i Garnizonowej.

Kapliczka neogotyckaprzy ulicy Łużyckiej, na rozwidleniu dróg na Głotowo i Knopin.

Kapliczka barokowa. Bardzo duża i oryginalna kapliczka usytuowana tuż za Dobrym Miastem na przy drodze w kierunku Olsztyna. Zbudowana na planie długiego prostokąta. Od frontu 3 nisze pełnołukowe – dwie niewielkie po bokach i jedna duża umieszczona centralnie. W niej umieszczona druga kapliczka skrzynkowa – na murowanej bazie drewniana skrzynka zwieńczona krzyżem z figurą Chrystusa. Cała kapliczka zwieńczona metalową kulą z krzyżem i chorągiewką z datą: 1740.

Smolajny

Kapliczka domkowa
Usytuowana w centrum wioski otoczona grupą starodrzewia. Wzniesiona na rzucie kwadratu murowana i otynkowana. W części szczytowej dwie półkoliste nisze z umieszczonymi w nich figurach sakralnych. Zbudowana na początku XIX w. W stylu klasycystycznym. Zabytek.

Kapliczka przydrożna. Wysoka, dwukondygnacyjna, stojąca przy drodze ze Smolajn do Dobrego Miasta.

Kapliczka przydrożna, barokowa. Z boku drzwi drewniane. W środku współczesna figura Matki Boskiej widoczna przez okienko o pełnym łuku, powyżej nisza z krucyfiksem, daszek dwuspadowy obecnie kryty blachą. Zabytek.

Kabikiejmy Dolne

Kapliczka z dzwonniczką. Bardzo wysoka kapliczka z dzwonniczką o cechach klasycyzujących i modernistycznych(!), stojąca w centrum wioski. Dwukondygnacyjna. W dolnej części nisza prostokątna z figurą Matki Boskiej, w górnej kondygnacji dzwonniczka. Dwuspadowy daszek wsparty na czterech kolumienkach, zwieńczony chorągiewką z datą: 1927 rok.

Cerkiewnik

Kapliczka w centrum wioski

Kapliczka przydrożna
Położona w centrum wioski. Wzniesiona w końcu XIX w. na rzucie kwadratu z czerwonej cegły pomalowanej na biało. Daszek dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną ze sterczynkami w narożnikach. W każdej ścianie prostokątny otwór, co tworzy w środku pomieszczenie z figurami świętych. Zabytek.

Kapliczka przydrożna
Położona na drodze do Dobrego Miasta. Wzniesiona w końcu XIX w. z czerwonej cegły na podmurówce z kamienia polnego. Daszek dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną ze sterczynkami w narożnikach. W ścianach prostokątne i półkoliste nisze, w których umieszczono figury NMP, Chrystusa i innych świętych. Zabytek.

Kapliczka przydrożna
Położona w pobliżu przystanku kolejowego. Wzniesiona w końcu XIX w. z czerwonej cegły na rzucie kwadratu. W części dolnej płycina z napisem „AVE MARIA”. W części górnej półkolista nisza, w której umieszczono figurę MB z Dzieciątkiem. Daszek dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Zabytek.

Kapliczka przykościelna. Stanowi jednocześnie pomnik wojenny z I wojny światowej, z wyrytymi nazwiskami mieszkańców, którzy polegli na jej frontach.

Głotowo

Kapliczka cmentarna – wybudowana w stylu neogotyckim; od frontu ostrołukowa nisza zawierająca krucyfiks; jej dopełnieniem są dwie wąskie, ostrołukowe płyciny z boków niszy. Po bokach kapliczki również znajdują się płyciny. Dwuspadowy daszek zwieńczony sterczynami, podmurówka z kamienia.

Kapliczka przykościelna; znajduje się przed głotowskim kościołem; barokowa, murowana z cegły i otynkowana, kwadratowa ze szczycikiem i dwuspadowym daszkiem zwieńczonym chorągiewką z datą: 1742 rok. Postawiona na podmurówce z kamienia polnego. W niszy znajduje się oryginalny, barokowy krucyfiks.

Kapliczka neogotycka – bardzo zniszczona, z daszkiem wielospadowym i sterczynami, usytuowana przy polnej drodze między wsiami Głotowo i Swobodną.

Kalwaria Głotowska

Zespół 14 kapliczek i kaplic drogi krzyżowej, wiernie naśladujący jerozolimską drogę krzyżową, jedyny taki zabytek w północno-wschodniej Polsce. Usytuowany obok barokowego kościoła. Kalwarię wybudowano pod koniec XIX wieku w sztucznie wykopanym wąwozie budowanym rękoma 70000 osób! Każda kaplica jest inna, usytuowane w zadrzewionym wąwozie o niemal pionowych ścianach robią ogromne wrażenie i urzekają swym pięknem.

Stary Dwór

Kapliczka neoklasycystyczna, zbudowana na prywatnej posesji, z czerwonej cegły, na podmurówce z otynkowanego kamienia polnego. Od frontu dwie nisze, dolna z krucyfiksem.

Jesionowo

Kapliczka przydomowa, o prostej konstrukcji. Wewnątrz za przeszklonymi niszami znajdują się oryginalne, drewniane figury.

Kapliczka figuralna, przy zagrodzie numer 1. Figura Matki Boskiej przykryta szklanym kloszem. Obok drewniany krzyż.

Kapliczka neogotycka, o prostej konstrukcji, przekryta daszkiem dwuspadowym.

Krzyż przydrożny, metalowy, osadzony w kamiennym postumencie i otoczony drewnianym płotkiem, usytuowany na kolonii.

Kapliczka neoklasycystyczna, usytuowana przy kościele parafialnym.

Krzyż przydrożny, drewniany, otoczony drewnianym płotkiem.

Kapliczka neoklasycystyczna, z dwoma prostokątnymi niszami od frontu. W dolnej części płycina z napisem „Ave Maryja”.

Podleśna

Kapliczka neogotycka.

Kapliczka neogotycka.

Krzyż przydrożny, drewniany, bardzo wysoki, z ozdobną ciesielką.

Kłódka

Kapliczka neogotycka, otoczona niskim drewnianym płotkiem, w otoczeniu krzewów.

Knopin

Kapliczka o cechach barokowych. Z daszkiem dwuspadowym i dwiema pełnołukowymi niszami od frontu. Nisze puste. Zwieńczona metalowym krzyżem.

Swobodna

Kaplica z sygnaturką.

Krzyż przydrożny, usytuowany przy leśniczówce nadleśnictwa Chmury.

Barcikowo

Kapliczka neogotycka. Usytuowana w wąwozie przy rzece. Od frontu ostrołukowa nisza z gipsową figurą Matki Boskiej, zabezpieczona ładnym, kutym elementem zdobniczym. Do kapliczki prowadzą zniszczone murowane schodki. Usytuowanie kapliczki świadczyć może, iż kiedyś była to kapliczka przydomowa – obok kapliczki widoczne są gruzy po istniejącym w tym miejscu murowanym budynku.