Pałace i dworki – Gmina Barczewo

Pałace i dworki – Gmina Barczewo

Maruny

Park podworski
 o charakterze krajobrazowym – zniszczony i zaniedbany. Z dawnych założeń pozostał jedynie fragment alei obwodowej. Część parku ogrodzona od drogi siatką. Leży po prawej stronie drogi z Tuławek do Barczewa. Pow. 5,5 ha, w tym ok. 5 ha wód. Na terenie parku budynek mieszkalny, kurnik i dawna wieża ciśnień. Droga dojazdowa od strony Tuławek wysadzona jest lipami i dębami. Wśród nich pomnikowa lipa o obwodzie 416 cm. Nieopodal alei lipa o obwodzie 515 cm, o pobliżu rozłożysty dąb o obwodzie 485 cm. W drzewostanie parku: wiąz pospolity(44 sztuki), lipa drobnolistna (14 szt.), klon zwyczajny (12 szt.). Pojedyńczo lub w kilku egzemplarzach występuje buk, grab, brzoza, dąb i dwie sosny.

Łęgajny

Dwór

Dwór, którego ostatni przedwojenni właściciele należeli do rodu von Teubern. Dwór otoczony jest przez zniszczony, choć wciąż jeszcze piękny park. Sam budynek dworu pochodzi z XIX/XX wieku. Murowany z czerwonej cegły, nieotynkowany o dwóch kondygnacjach. Dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu. Od frontu duży i nadający budowli wiele uroku drewniany balkon z daszkiem, wsparty betonowymi przyporami. Od strony parku taras z bocznym zejściem. We wnętrzu dworku zachowała się w większości dawna stolarka, jak i oryginalne, drewniane schody.

Sapuny

Dwór

Niewielki dwór położony około 6 km na południe od miasta Barczewo. Był on w posiadaniu szlachty polskiej aż do początków XX wieku, kiedy to przeszedł na własność rodu Kicktonów. Zachowany dwór pochodzi z II poł. XIX wieku; jest on murowany i parterowy.

Przykryty wysokim dachem typu mansardowego, co umożliwiło powstanie pod nim poziomu mieszkalnego. Do dworu dobudowano do elewacji bocznej niewielką parterową przybudówkę o dwuspadowym daszku.

Tumiany

Dwór

Dwór w malowniczej miejscowości położonej nad jez. Tumiańskim. W obecnej postaci został wzniesiony w roku 1867, jak informuje o tym data na podmurówce. Jest to dwór parterowy ze ścianką kolankową, przekryty dachem dwuspadowym.

W elewacji frontowej duża weranda wraz z głównym wejściem. Oprócz dworu zachowały się zabudowania gospodarcze, m.in. kuźnia, stajnia. Dwór zachowany jest w bardzo dobrym stanie – mieści się tam obecnie hotel.