Pałace i dworki – Gmina Olsztynek

Pałace i dworki – Gmina Olsztynek

Gąsiorowo Olsztyneckie

Dwór wzniesiony na przełomie XVIII i XIX, w stylu klasycystycznym. Murowany, otynkowany, z facjatą dwuokienną w części środkowej i dwiema mansardami po bokach. Dach mansardowy z naczółkiem, kryty eternitem. Zabytek.

Jadamowo

Dwór wniesiony w XIX. Murowany i otynkowany, z trzyokienną facjatą i gankiem wspartym na kolumnach. Odrestaurowany w latach siedemdziesiątych XX – wówczas dach dwuspadowy pokryto eternitem. Zabytek.

Olsztynek

Zespół ZamkowyZamek krzyżacki (w XIV w. stanowiący siedzibę wójta i jednej z baz wypadkowych Krzyżaków przeciw Polsce), gotycki, wzniesiony w latach 1360 – 1370. Przebudowany w XVII na arsenał, później w połowie XIX w. uległ całkowitemu zniszczeniu. W latach 1847 – 1849 przebudowany i adaptowany na szkołę, odbudowany w 1946 r. mieści obecnie zespół szkół. Zabytek

Platyny

Dwór wzniesiony na przełomie XVIII i XIX, w stylu klasycystycznym. Murowany, otynkowany, z facjatą dwuokienną w części środkowej i dwiema mansardami po bokach. Dach mansardowy z naczółkiem, kryty eternitem. Zabytek.

Sitno

Park podworski z XIX w. O pow. 2,44 ha – nie pielęgnowany i zaniedbany. Położony przy drodze Mielno – Rączki nad południowym krańcem Jez. Tymawskiego. W drzewostanie parku najliczniej występują: grab zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata i klon zwyczajny. Oprócz tego są tu pojedyncze egzemplarze jesionu wyniosłego, dębu błotnego i klonu jesionolistnego.