Walka o polskość – Gmina Dywity

Brąswałd

Chałupa wiejska, Budynek nr 4, obecnie murowany z cegły, wybudowany na fundamentach z kamienia polnego chałupy drewnianej z przełomu XVIII i XIX w. W chałupie tej urodziła się w 1894 r. Maria Zientara – Malewska, poetka ludowa, działaczka oświatowa i polityczna. Zmarła w Olsztynie, w 1985 r.

Szkoła podstawowa Budynek, w którym mieściła się w latach 1930 – 1938 szkoła polska. Na budynku umieszczono tablicę pamiątkową: „W tej wsi w latach 1930 – 1938 była polska szkoła. Pomimo terroru i prześladowań, nie szczędząc swych sił uczyli w niej ugruntowując polskość: Wojciech Gromadecki, Adam Kołodziej, Józef Tomke.” W szkole znajduje się Izba i Historii poświęcona walce o polskość Warmii oraz działalności Marii Zientary – Malewskiej urodzonej w Brąswałdzie w 1894 r.