Warmińskie rzeźby

Prezentowane rzeźby pochodzą z Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieRedakcja pragnie gorąco podziękować muzealnikom z olsztyńskiego muzeum za okazaną życzliwość i udostępnienie nam swej kolekcji.

Jedną z form manifestowania swej pobożności wśród mieszkańców dawnej „Świętej Warmii” było rzeźbiarstwo.
Ludowi, anonimowi twórcy już w średniowieczu wyrażali swoją szczerą, płynącą z głębi serca religijność, prostymi narzędziami przekształcając kawałek pozbawionego życia drewna w bardziej, bądź mniej doskonałą,
ale zawsze dynamiczną i pełną ekspresji figurę świętego patrona. Warmińska tradycja rzeźbiarska doskonale współgrała
z inną jeszcze formą kultu, tak nieodłącznie związanego z Warmią – z kapliczkami. To w nich bowiem znajdywały swe schronienie liczne figury Matki Boskiej, Piety, św. Józefa, Floriana, Rocha, Nepomucena, Walentego, Joachima i wielu innych.
Z warmińską rzeźbą ludową wiąże się wiele historii na trwałe wpisanych w lokalną tradycję katolicką, jak chociażby ta o wyrzeźbionej przez skazańca figurze Matki Boskiej umieszczonej w podzięce za ułaskawienie na gałęziach przydrożnej lipy.
W miejscu, gdzie niegdyś rosła owa lipa wznosi się dziś jedno z najpiękniejszych barokowych sanktuariów w Europie – Święta Lipka.

Obecnie w przydrożnych kapliczkach próżno by szukać dawnych, zabytkowych, ludowych „świątków”.
By chronić te unikalne i niezwykłe artystycznie rzeźby przed zniszczeniem na skutek działań atmosferycznych, ale przede wszystkim przed kradzieżą, muzealnicy zastąpili je gipsowymi odlewami, a oryginały pieczołowicie przechowują
w zakamarkach swego przepastnego magazynu. Nam jednak udało się namówić ich do zaprezentowania na łamach naszego portalu najpiękniejszych i najciekawszych rzeźb, głównie XVIII-wiecznych, znajdujących się niegdyś w warmińskich przydrożnych kapliczkach.