Zabytki techniki – Gmina Dywity

Zabytki techniki – Gmina Dywity

Barkweda

Młyn wodny z 1907 roku. W młynie zachowały się oryginalne urządzenia.

Brąswałd

Mała elektrownia wodna na kanale Łyny.

Bukwałd

Minimuzeum ze zbiorami etnograficznymi.