Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – 2016 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny/powiatowy) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 3 powiatów i 1 gminy należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn, sala numer 219, II piętro, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Olsztynie udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego/powiatowego na terenie poszczególnych gmin i powiatów w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.W związku z powyższym każdą gminę
lub powiat reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu (gminnego/powiatowego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny/powiatowy i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu,
na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090, 
e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl,
w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny/powiatowy) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 65
 • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 16, 17, 27
 • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 14
 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 86, 78, 79, 80, 81, 105

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

 • Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 12, 17, 27, 38
 • M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 182-185
 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 80, 81, 86, 99, 101, 108
 •  S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 39, 40, 50, 51, 62

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

 •  Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108
 •  K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 24, 28, 29, 36, 37, 38
 •  S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

 • Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony:69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 88, 89, 98, 99, 107, 108
 •  M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 281-283, 330 -331, 418-424, 492-495
 • K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43
 • S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

Regulamin konkursu (PDFDOC).

Materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu: zamkigotyckie.org.pl