II Letni Jarmark Sztuki w Jonkowie

II Letni Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Święto Darzenia” – Jonkowo 22-24 lipca 2005

WSTĘPNY KALENDARZ JARMARKU 2005

– 20-22 lipca – warsztaty śpiewu gardłowego w Teatrze Węgajty poprowadzi Gendos Tchamzyryn z Tuwy;

– 22-24 lipca – ZIELONY RYNEK
Jarmark – miasteczko kramów (proj. arch.: Robert Schmidt): w drewnianych kramach mieszkańcy regionu sprzedawać będą swe produkty rzemieślnicze, rękodzielnicze, obrazy, rzeźby, tkaniny, przetwory domowe; zdrową żywność;
OCHOTNICZA GALERIA WITRYNOWA – wystawa: witryny sklepów i banku będą w tych dniach Galerią Sztuki

– 22, 24 lipca – PARK SZTUKI

powstanie pięć plenerowych pracowni, gdzie będzie można oglądać artystów podczas pracy, a także poznać ginące zawody i techniki artystyczne: garncarstwo, rzeźba, tkactwo, malarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo.  Zabawy z udziałem publiczności; konkursy, tańce ludowe, zawody; mini-warsztaty tradycyjnej sztuki rękodzielniczej prezentacje dokonań i projektów lokalnych organizacji pozarządowych, spotkania informacyjne
oferty miejscowych pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. W trakcie trwania Jarmarku Sztuki, kilkudziesięciu lokalnych rzemieślników, wytwórców, rękodzielników, kupców, usługodawców; zaprezentuje dorobek i propozycje, które dają możliwość aktywnego uczestnictwa widza w procesie powstawania przedmiotu; przypomną dawne zawody i umiejętności rzemieślnicze.

– 22 lipca – DZIEŃ OGNIA I MAGII – m. in.
 
Gendos Tchamzyryn z Tuwy „Sound of Tuva”, szaman z południowej Syberii – koncert
Łysy & Pestek-Art of Fire z Amsterdamu, festiwal/teatr ognia,

– 23 lipca – DZIEŃ MUZYKI – koncerty:
– Etran Finatawa z Nigru, folk,
– Daab, reggae,
– Ikenga Drummers, folk,
– Blooma Bombers z Bawarii, hard rock
– Monotronika & Petrotronik; gramofony
– Siła Dźwięku, hip hop
– Jakaś Kapela Ludowa,
– Cyrk

– 24 lipca – DZIEŃ TEATRU I KINA
spektakle teatrów ulicznych, festiwal „Wioska Teatralna”,
filmy edukacyjne i oświatowe dotyczące niekonwencjonalnych uprawy rolnych, życia na wsi, odnawialnych źródeł energii oraz prezentacja polskiego kina niezależnego
Śląska Orkiestra Kameralna – koncert
OPIEKA ARTYSTYCZNA SCENY MUZYCZNEJ – Staszek Soyka
22-24 GOŚĆ SPECJALNY  Jacek Adamas – instalacja-projekt przestrzenny

Wybór artystów spowodowany jest koncepcją oswajania społeczności lokalnej z „innością”, niesie ze sobą zderzenie kultur, wnosząc do polskiej rzeczywistości potężną inspirację. Z kolei sława wymienionych twórców posłuży rozpropagowaniu idei Jarmarku Sztuki i spotkania ze sztuką, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na liczne audytorium. Publiczność wiejska, przyciągnięta muzyką, stanie się odbiorcą naszych działań kulturotwórczych i szkoleniowych. W ten sposób dokona się szczególnego typu integracja o dalekosiężnym oddziaływaniu kulturowym, społecznym i ekonomicznym. Stowarzyszenie Ekologiczno – Artystyczne Ręką Dzieło – od momentu swego powstania w 1997 roku – realizuje na terenie gminy Jonkowo i na Warmii autorski program aktywizacji społeczności wiejskiej pod nazwą „Wspomaganie i promocja współczesnej sztuki ludowej”. Stowarzyszenie „Ręką Dzieło” działa pro publico bono, organizowane przez nas wydarzenia artystyczne są finansowane przez mecenasów sztuki: osoby prywatne i firmy z naszego regionu.