Skąd jesteśmy? Losy, historia, tożsamość

Skąd jesteśmy?
To pomysł na wzmocnienie lokalnej społeczności. Kierowany do ludzi, troszczących  się o kształcenie umiejętności porozumienia się i współpracy
w ramach jednej wspólnoty lokalnej, o świadome i podmiotowe w niej uczestnictwo, o budowanie poczucia osobistego związku z miejscem i jego żywą historią.
 
Skąd jesteśmy?
To tytuł wystawy pamiątek, dokumentów, fotografii i przedmiotów, związanych z osobistymi i rodzinnymi historiami mieszkańców.  Wystawy adresowanej do ludzi, którzy się dobrze znają – sąsiadów.

Skąd jesteśmy?
To święto społeczności lokalnej.

Skąd jesteśmy?
To spotkanie mieszkańców. Rozmowa o przeszłości miejsca i korzeniach ludzi. O tym,  jak wyglądało nasze miejsce w dawnych czasach i jak się tutaj żyło. A jeśli żyjemy w nowym miejscu – pytamy skąd przybyliśmy? Jakie były powody i okoliczności opuszczenia poprzedniego miejsca zamieszkania (małej ojczyzny), jak wyglądała podróż, jakie  mieliśmy obawy i oczekiwania, czy
i  jak się one spełniły w nowym miejscu zamieszkania? Spotkanie jest okazją dla młodzieży i dzieci, by dowiedzieć się jak żyli ich dziadkowie.

Skąd jesteśmy?
 To wydawnictwo multimedialne opowiadające historię miejsca,
w którym żyjemy. Zapis ustnej tradycji. Dzięki niemu w szkole, bibliotece, urzędzie, naszym domu można wysłuchać opowiadań starych mieszkańców, sąsiadów i bliskich, obejrzeć fotografie i dokumenty.

Skąd jesteśmy?
To integracja społeczności lokalnej, zbliżenie pokoleń,  osłabienie negatywnych stereotypów, wyzwolenie nowych inicjatyw i kształtowanie wizerunku wspólnoty.

Józef Szkandera – autor

Polscy partnerzy w realizacji programu:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rychlikach
 • Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jonkowie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Dobrym Mieście
 • Gminne Ośrodki Kultury w Kolnie, Wydminach, Dywitach
 • Nowostawski Osrodek Kultury
 • Izba Muzealna w Czaplinku
 • Szkoły Podstawowe w Szałstrach, Czaplinku, Nowym Kawkowie, Bągarcie
 • Gimnazja w Wilkanowie, Barczewie
 • Biblioteki w Rychlikach, Brąswałdzie
 • Forum Kobiet w Zierzbuniu
 • Stowarzyszenie Kawkowiacy w Starym Kawkowie
 • Teatr IOTA w Radziach
 • Stowarzyszenie Dobroczynne Razem w Zelowie
 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 • Sołtysi wsi Knopin, Stare Kawkowo, Wołowno, Rzepowo, Czarnówka, Łącko
 • Wójtowie Gmin Jonkowo, Wydminy, Kolno,
 • Starostwa Powiatowe w Elblągu i Olsztynie
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Centrum Animacji Kultury w Warszawie