Stowarzyszenie „Nasza Wieś”

Stowarzyszenie „Nasza Wieś”

Stowarzyszenie „Nasza wieś” rozpoczęło swoją działalność dnia 24 kwietnia 2001 r. Swoim zasięgiem obejmuje wieś Frączki oraz okoliczne miejscowości: Gradki, Studziankę i Tuławki
Wieś nasza leży w gminie Dywity, 24 km od Olsztyna .
Członkami Stowarzyszenia (20 osób) są przede wszystkim mieszkańcy wsi, którzy wspólnie chcieliby zmienić jej oblicze, znaleźć nowe możliwości rozwoju swego i swoich dzieci.

Główne cele naszej organizacji to:

 1. Wspieranie dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi.
 2. Pomoc dzieciom znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w środowisku wiejskim.
 4. Ochrona praw dziecka.
 5. Integracja i aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży wiejskiej ,oraz dorosłych mieszkańców wsi.
 6. Wprowadzanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi.
 7. Poprawa warunków życia i wypoczynku na wsi.
 8. Troska o środowisko społeczno- przyrodnicze i kulturowe.
 9. Przeciwdziałanie bezrobociu.
 10. Prowadzenie integracji społeczno- zawodowej.

Obecny skład Zarządu:

 1. Alicja Wąsik – Prezes
 2. Bogusław Rumiński – v-ce Prezes
 3. Dorota Golan – Skarbnik
 4. Marek Wąsik – Sekretarz
 5. Marek Sipowski – Członek

Historia

Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się od pewnego popołudnia w 2001 roku, w domu państwa Wąsik. Właśnie wtedy Alicja (założycielka i prezes Stowarzyszenia  od momentu jego powstania) i Marek stwierdzili, że przeprowadzając się na wieś  z Olsztyna zrobili coś dla siebie, a teraz mogliby zrobić coś dla innych.  Najlepiej by było,  zrobić coś dla tutejszych ludzi. W tym celu należałoby stworzyć coś na kształt stowarzyszenia ludzi, którym się chce działać.   Od słowa do czynu. Rozwieszono ogłoszenia. Odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie chętnych do pracy ludzi. Na zebranie przyszło zaciekawionych mieszkańców więcej niż na zwykłe zebrania wiejskie. Szybko więc zebrała się grupa niezbędna do założenia Stowarzyszenia.

Początki jak zwykle to bywa, były trudne. Pisanie statutu, przebycie ścieżki urzędowej. Na szczęście wszystkie problemy udało nam się pokonać.

Działalność zaczęliśmy skromnie od  organizacji festynów wiejskich, Dnia Dziecka, Dni Radości . Nawiązaliśmy też  współpracę  z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności.

Po pierwszych sukcesach postanowiliśmy robić jeszcze więcej. Tak zaczęły się nasze próby pisania projektów i wniosków do różnego rodzaju Fundacji i Ministerstw. Mając przed oczami statystykę, z której wynikało,  że jeden projekt na dziesięć dostaje pieniądze, trochę nie wierzyliśmy w swe umiejętności. Z pomocą przyszła nam Aneta Fabisiak-Hill, która pokazała nam jak skutecznie napisać wniosek i otrzymać dotację na program.
Od tego momentu w życiu Stowarzyszenia nastąpił przełom. Pisaliśmy coraz więcej wniosków,  a co najważniejsze dostawaliśmy na nie pieniądze.

Szkolenia organizowane m.in. przez  Fundację  Wspomagania Wsi, Polsko- Amerykańską   Fundację Wolności, dały nam praktyczną wiedzę jak ubiegać się o środki nie tylko polskich fundacji, ale również zagranicznych.
Tak trwamy do dzisiaj. Ciągle staramy się realizować nasze pomysły. Jak na razie częściej nam się udaje niż nie. Oby tak zostało. Kto z tego korzysta? Przede wszystkim dzieci i młodzież naszej wsi i okolic. Obecnie również dorośli mieszkańcy. W odremontowanym z dotacji holenderskiej Fundacji CNF Centrum Kultury i Aktywności odbywa się wiele działań realizujących programy z grantów polskich i zagranicznych, a także zwykłe spotkania przy kominku, ognisku. Tu odbywają się próby różnych zespołów teatralnych i śpiewaczych. Tu gra się w tenisa stołowego, czy warcaby, działa sala komputerowa. Tu również corocznie odbywają się zloty rowerowe i imprezy noworoczne i sobótkowe. Jest to miejsce dla wszystkich tych, którzy przestrzegają zasad przyjętych przez Stowarzyszenie. Centrum tętni życiem.

Dane Stowarzyszenia „Nasza Wieś”:

Stowarzyszenie „Nasza wieś”
Frączki 64,   11 – 001 Dywity
tel. +48  604 944 943
e-mail : fraczki1@wp.pl
NIP: 739-32-32-750