Stowarzyszenie Ręką Dzieło

Stowarzyszenie Artystyczno – Ekologiczne Ręką Dzieło
tworzy grupa osiadłych na Warmii artystów mająca swój duchowy rodowód w rewolucji kulturalnej końca lat 60-tych.

Członkowie stowarzyszenia chcą być pomocni przy budowaniu tożsamości kulturowej na Warmii, gdzie została przerwana naturalna ciągłość tradycji. Promują współczesną sztukę ludową i rękodzieło, ale obszar ich zainteresowań artystycznych nie ogranicza się do jakiejś dziedziny sztuki; nie poszukują i nie wyrażają żadnej idei; rejestrują przejawy sztuki i artystycznej kreatywności jako motoru życia; wspierają wiejskich artystów.
 

To co robią zaowocowało już m.in.: corocznymi wystawami z cyklu „Ręką Dzieło”, 18-23 grudnia 2004 r. odbyła się jej dziewiąta edycja; letnim Jarmarkiem Sztuki i Rękodzieła, który w zamierzeniu ma stać się imprezą cykliczną; udziałem w jarmarkach i festynach na terenie województwa; reprezentacją Gminy Jonkowo na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Olsztynie; prowadzeniem Letniej Galerii Sztuki Ręką Dzieło, pod Zamkiem w Olsztynie; stworzeniem wizerunku gminy Jonkowo bogatej w wydarzenia artystyczne i kulturalne; skuteczną promocją wielu artystów, nawiązaniem kontaktów i współpracą z wieloma galeriami i środowiskami artystycznymi z całej Polski; zwiększeniem zainteresowania twórczością przez mieszkańców gminy, co wyraża się ilością wystawiających i gości kolejnych wystaw.

„Ręką Dzieło” otrzymało już wiele laurów za swą proregionalną działalność artystyczną, w tym tylko w samym 2004 roku: Nagrodę Marszałka Województwa za promowanie kultury, Wyróżnienie od Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za najlepszą inicjatywę kulturalną skierowaną do społeczności lokalnej, czy wreszcie Stypendium Ministra Kultury.

kontakt: Piotr Romanowski, tel. 603 161 479, e-mail: rekadzielo@go2.plrekadzielo@rekadzielo.art.pl

Odezwa do mieszkańców gminy Jonkowo

II Letni Jarmark Sztuki w Jonkowie

III Letni Jarmark Sztuki w Jonkowie

Ręką Dzieło I

I Wystawa  17.01.1997
Z pragnienia pokazania twórczości Iwony Sojki, która dopiero co zamieszkała na Warmii zrodził się w głowach Piotra Romanowskiego i Józefa Szkandery pomysł prezentacji całościowej twórczości artystycznej mieszkańców gminy Jonkowo. Do obejrzenia jej zachęcał „plakacik zachęcający do przyjścia”.

Ręką Dzieło II

II Wystawa  17.01.1998
„47 wystawiających swe dzieła to mieszkańcy gminy Jonkowo i Glotowa. Na inaugurację 17 stycznia o godzinie 18.00 przybyło ponad 200 osób. Byli obecni twórcy, dziennikarze, sponsorzy oraz przedstawiciele Samorządu. Atmosfera swojska umilona występami zespołów muzycznych: Koral, Rajd Maszyn i kapeli Teatru Wiejskiego Węgajty. Zabawę prowadził DJ Lary. Komisarzem wystawy był Piotr Romanowski z Gotek.” … pisał na ówczesnej stronie internetowej Gminy Józef Szkandera – szef Domu Kultury i współtwórca Wystaw.

Ręką Dzieło III

III Wystawa  16.01.1999
Trzecią wystawę „Ręką dzieło” otworzyliśmy w sobotę 16 stycznia 1999 r. o godzinie 18.00. Przygotowania ruszyły odpowiednio wcześniej. Opracowaliśmy plakaty i zaproszenia. W czwartek ruszyły prace w Domu Kultury. Organizatorem, duchem, sercem i komisarzem wystawy był jak zawsze Piotr Romanowski z Godek. Wernisaż rozpoczął się o godzinie 1800 w Domu Kultury w Jonkowie. Wystawę otworzył wójt gminy Mirosław Pampuch.
… pisał na ówczesnej stronie internetowej Gminy Józef Szkandera – szef Domu Kultury i współtwórca Wystaw.

Z PRASY:
„(…) odtąd każda kolejna Wystawa staje się wydarzeniem w gminie i nie tylko w gminie. Na otwarcie i towarzyszące wernisażowi aukcje wystawianych prac przyjeżdża coraz więcej gości z Olsztyna, Warszawy. (…) Wśród zainteresowanych sztuką mieszkańców regionu dojrzeć można było władze samorządowe, szefów rozmaitych stowarzyszeń. Pośród muzyków i artystów był Stanisław Soyka. (…) A warto bo wśród zalewu bezdusznej produkcji przemysłowej pokazywane tu proste i bezpretensjonalne obrazki, rzeźby, mebelki czy drobne bibeloty z drewna, papieru, metalu – nabierają z roku na rok coraz większego uroku. (…)”
Tadeusz Szyłłejko. (G.W.)

Ręką Dzieło IV

IV Wystawa  11.12.1999

Z PRASY:
„Koty z luster w krainie Jonkowo”
Z lustra spoglądają tłuste, kolorowe koty, z podwiniętymi ogonami. Uśmiechnięte tajemniczo, jak ich krewniak z Cheshire, choć Jonkowo to nie Kraina Czarów, a odrapany wiejski dom kultury, to nie pałac Królowej Kier. A jednak cos z atmosfery magicznej krainy Lewisa Carrolla jest w trzech salach tego skromnego domu, kiedy przed Bożym Narodzeniem, czterdziestu mieszkańców gminy prezentuje tu swoje prace na corocznej wystawie „Ręką Dzieło”…
Iwona Trusewicz [Presspublica]

Ręką Dzieło V

V Wystawa  9.12.2000
9 grudnia 2000 w Domu Kultury w Jonkowie odbył się wernisaż V Wystawy z cyklu Ręką Dzieło. Na wystawie znalazły się zarówno prace amatorów, jak i artystów profesjonalnych, mających w swym dorobku szereg wystaw w kraju i za granicą; obok różnorakich form malarstwa i rysunku, rzeźby, tkaniny, hafty, meble, wyroby kowalskie, ceramiczne i wikliniarskie, książki, poezje, filmy, fotografie, instalacje.

Z PRASY:
„w tym roku wystawiło się ponad 70 artystów, a na jej otwarcie przybyło ok. tysiąca gości, w tym wicewojewoda Marek Żyliński i starosta Adam Sierzputowski. (…)
– Potencjał tych ludzi jest wielki lecz niewykorzystany – uważa Artur Turalski poeta i malarz z Warszawy, autor scenografii widowiska.(…) Tam gdzie są wielcy ludzie, tam jest miejsce światowe. Takie miejsce jest tutaj.”
Iza Zawadzka – PRZEGLĄD WARMIŃSKI

Ręką Dzieło VI

VI Wystawa  15.12.2001
Ręką Dzieło 2001 to: wystawa dzieł artystycznych, muzyka, teatr, performance, sztuka ognia i tańca. Pokaz mulimedialno muzyczny częstochowska grupa artystyczna Automatik w składzie: Antoni Ziut Gralak -trąbka; Andrzej Rajski -programowanie, perkusja; Rafał Nowak -programowanie, synteza dźwięku; Stanisław Sojka -voc. Koncert muzyki folk, występująca już na wystawie 1998, warszawsko-balongska grupa „Jak Wolność to Wolność”; Koncert rockowy „Stół z powyłamywanymi nogami i Andriej Mikołaj Nikołajewicz”; Nagrany w latach 80 i nigdzie wcześniej nie prezentowaną utwór powstały z udziałem czołowych gwiazd polskiego rocka min. J. Borysewicza „Hymn Marsz rok 2001”; Performance ArtTur; Zabawa przy nowoczesnych dźwiękach świata – DJ Wroobel Funki Front; goście specjalni wystawy to autorzy animowanych filmów prezentowanych w MTV „Kurt i Albin” wraz z stworzonymi przez siebie plastelinowymi postaciami.

VII Wystawa  13.12.2002
Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Stanisław Szatkowski w liście do organizatorów:
„Jest rzeczą przesądzoną, że Ręką Dzieło na trwale zakorzeni się w prężnym środowisku Jonkowa – gminy niezwykle bogatej w niezwykłych ludzi o wspaniałych artystycznych pasjach – a piękna inicjatywa będzie się nadal rozwijała, tworząc nowy wymiar sztuki o specyficznym klimacie i nastroju (…)”

Festiwal „Ręką Dzieło” w Jonkowie
– Ponad tysiąc osób odwiedziło w niedzielę Jonkowo koło Olsztyna, by obejrzeć tegoroczną wystawę „Ręką Dzieło”. Swoje prace pokazało kilkudziesięciu profesjonalnych artystów i ludowi rękodzielnicy…

Festiwal „Ręką Dzieło” łączy sztukę ludową i profesjonalną
– Impreza jest całkowicie niekomercyjna, artyści występują bez honorariów. Oparta jest o zasadę zderzenia kultury reprezentowanej przez artystów profesjonalnych z intuicyjnym obrazem świata, widzianego oczami mieszkańców wsi – mówił o wystawie jej organizator, Piotr Romanowski.
Nazwa festiwalu oczywiści pochodzi od słowa rękodzieło, ale „Ręką Dzieło” każdy z nas traktuje jako symbol wszelkiej ludzkiej aktywności…

Ręką Dzieło VIII

VIII Wystawa  13.12.2003
Wernisaż 8 Wystawy Ręką Dzieło – jest to jak co roku przegląd twórczości artystycznej i rzemieślniczej mieszkańców Warmii, festiwal Sztuki, Spotkanie Różnorodności. Właśnie owa Różnorodność, to co czyni świat takim ciekawym, barwnym i kolorowym jest motywem przewodnim Wystaw Ręką Dzieło. W każdym człowieku jest potrzeba wyrażenia emocji związanych z faktem istnienia. Dzień na wsi wstaje dźwiękiem, barwą, zapachem – człowiek mimowolnie wchodzi do świata, który istniał przed nim i po nim istnieć będzie, wszystko już było. A jednak nic nie jest takie samo, nic dwa razy się nie zdarza, nie ma identyczności, każdy człowiek ten sam dzień odbiera po swojemu i według własnych odczuć stara się zatrzymywać ważne chwile, rejestrować je, nazwać. To przez nazywanie tworzymy świat. Każdy po swojemu. I tą różnorodność zapisu świata chcemy pokazywać na wystawach. Zapraszamy.
Piotr Romanowski

Ręką Dzieło IX

IX Wystawa  18.12.2004
Jak zwykle o tej porze roku w Jonkowie odbył się Wernisaż IX Wystawy Ręką Dzieło. Zimowe Wystawy i Letnie Jarmarki Sztuki (z dużym sukcesem zainaugurowane w tym roku) są częścią realizowanego przez Stowarzyszenie Ręką Dzieło autorskiego projektu „Wspieranie i promocja współczesnej sztuki ludowej”. Warto dodac, że ośmioletni wysiłek Stowarzyszenia na rzecz integracji wiejskiej społeczności i upowszechniania kultury został w tym roku dostrzeżony i uhonorowany stypendium autorskim Ministra Kultury, wyróżnieniem Fundacji Wspomagania Wsi, a także nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Stowarzyszenie Ręką Dzieło, które organizuje wernisaż i Wystawę jest organizacją non profit – organizatorzy i wolontariusze zajmują się aktualnie pozyskiwaniem funduszy od sponsorów i apelują o pomoc finansową.