Towarzystwo Przyjaciół Jezioran

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JEZIORAN
ul. Marii Konopnickiej 13d, 11-320 Jeziorany
Władze stowarzyszenia :
Prezes – Zbigniew Sadza
Viceprezes – Krystyna Banasiuk
Viceprezes – Danuta Lasiuk

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku. Główne nasze cele to: upowszechnianie wiedzy o przeszłości regionu oraz rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji mieszkańców. Tym celom służyły podejmowane przez nas działania w latach 1999 – 2002. Organizowaliśmy rajdy rowerowe po terenie gminy Jeziorany, które przybliżały szczególnie ludziom starszym i młodzieży zabytki historyczne i pomniki przyrody.
W czerwcu 2001 roku zorganizowaliśmy „Dzień Regionalny”. Wystąpiły miejscowe zespoły folklorystyczne, prezentowano prace twórców ludowych, odbył się odczyt ks. prof. Alojzego Szorca, rozstrzygnięto konkurs plastyczny i fotograficzny pt. „Czy znasz swoje miasto i gminę”. Dla szkół podstawowych i gimnazjum odbyły się finały konkursu „Wiedzy o regionie”.

W czerwcu 2002 roku stowarzyszenie uroczyście odsłoniło pomnik upamiętniający założenie miasta oraz pobyt w  nim jego dawnych mieszkańców  W uroczystości wzięli udział goście z Niemiec, władze miasta i powiatu, ksiądz dziekan oraz mieszkańcy Jezioran. Pomnik powstał za pieniądze byłych mieszkańców. O postawienie tego pomnika zwrócił się do nas burmistrz miasta i przedstawiciel byłych mieszkańców. Nasza rola polegała na: ułożeniu tekstu z burmistrzem miasta i byłymi mieszkańcami, znalezieniu odpowiedniego  kamienia i miejsca na pomnik w Jezioranach, uzyskaniu zgody wojewody i Rady Miejskiej w Jezioranach na postawienie pomnika i zawartego na nim tekstu oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia.

Zbigniew Sadza