Jubileusz parafii Nowe Kawkowo

W roku 2005 obchodzimy uroczysty jubileusz powstania parafii w Nowym Kawkowie. Już na początku roku z tej okazji miały miejsce ważne uroczystości. 6 stycznia obchody zainaugurował mszą świętą ks. biskup Jacek Jezierski. Msza odbyła się równo 625 lat po założeniu parafii. W dniach 15-16 stycznia obyła się impreza kulturalno-rozrywkowa Zimowa Kawkowiada. 20 marca ks. dr Jacek Wojtkowski wygłosił wykład pt: „Dzieje parafii ąw. Jana Apostoła w Nowym Kawkowie”, natomiast o lokacji i aktach lokacyjnych wsi Nowe i Stare Kawkowo opowiadał ks. prof. Alojzy Szorc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykład ten, dzięki ks. prof. A. Szorcowi, oraz ks. Ryszardowi Andrukiewiczowi dostępny jest w naszej Czytelni. Obydwa spotkania odbyły się w sali Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz” w Nowym Kawkowie. W tym samym Domu Rekolekcyjnym w dniu 8 maja miał miejsce wykład dra Jana Chłosty – tegorocznego laureata Nagrody im. Ignacego Krasickiego. Temat wykładu: „Niezwykłość Warmii w kulturze polskiej”. Jest on dostępny, dzięki uprzejmości Autora i pomocy ks. Ryszarda Andrukiewicza, w naszej Czytelni.

Natomiast 19 czerwca 2005 roku o godzinie 12 w kościele w Nowym Kawkowie odbędzie się wykład mgr Iwony Liżewskiej – konserwatora zabytków. Tematem wystąpienia będzie kościół parafialny w Nowym Kawkowie i jego wyposażenie.

A oto nadchodzące imprezy związane z obchodami jubileuszu parafii w Nowym Kawkowie:

 – 21 maja – festyn majowy
– 1 czerwca – festyn rodzinny
– 1 lipca – rozpoczęcie głównych uroczystości. Zjazd absolwentów szkoły w Nowym Kawkowie sprzed 1946 roku:

 – godz. 15:00 – msza św. w jęz. niemieckim
– godz. 16:00 – otwarcie wystawy o parafii Nowe Kawkowo (czynna do końca wakacji)
– godz. 16:30 – spotkanie koleżeńskie z poczęstunkiem

– 2 lipca – zjazd absolwentów szkoły od 1946 roku:

– godz. 11:00 – msza św. absolwentów
– godz. 12:00 – spotkanie koleżeńskie w szkole, zwiedzanie wystawy i posiłek
– godz. 18:00 – festyn w Starym Kawkowie

– 3 lipca – dalszy ciąg obchodów

– godz. 12:00 – msza św. odpustowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, Kapituły Warmińskiej i zaproszonych gości
– godz. 14:00 – rodzinne spotkanie Kawkowian na placu przy domu rekolekcyjnym; wystawa miejscowej twórczości
– godz. 17:00 – nieszpory warmińskie

– 6-7 sierpnia – Letnia Kawkowiada
– 11 września – tradycyjna pielgrzymka warmińska z łosierą do Gietrzwałdu
– 25 września – Dożynki wiejskie (msza św. godz. 11:00, godz. 13:00 – festyn dożynkowy)
– 27 grudnia – zakończenie roku jubileuszowego w dzień odpustu św. Jana Apostoła

Oprócz wymienionych imprez obchody jubileuszowe parafii Nowe Kawkowo odbęda się także liczne wykłady naukowe. Planowane są także publikacje nt. historii parafii i dziedzictwa kulturowego regionu. Przy okazji w/w imprez gromadzone będa także fundusze na renowację zabytków ze szczególnym uwzględnieniem kościoła, w którym niedawno odkryto oryginalne gotyckie freski.

 Zjazd Absolwentów: informacje i zgłoszenia – Teresa Banasiak, tel. 0695-603-771, lub (0-89)512-85-66, e-mail: nkszkola@wp.pl. Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi min. 20 zł. Pienišdze nalezy wpłacac na konto:
Społeczny Komitet Obchodów 625-lecia Parafii Nowe Kawkowo, oraz wsi Stare i Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo 17, 11-042 Jonkowo. Konto: WBS Jonkowo 95 8857 0002 3001 0000 5177 0001

Przewodniczący komitetu: Bogdan Sobota, tel. (0-89) 512 86 61, tel. kom. 0695-606-273
V-ce przewodniczący: ks. Ryszard Andrukiewicz, Nowe Kawkowo 29, 11-042 Jonkowo, tel. (0-89) 512-85-45, tel. kom. 0602-667-695, e-mail: nkawkowoparafia@poczta.onet.pl