Braniewo – miasto o historycznych tradycjach

Zapraszamy Państwa do Braniewa – miasta o historycznych tradycjach.

Do zobaczenia w Braniewie.

Mam nadzieję że zaprezentowany w tej publikacji materiał wzbudzi u Państwa zainteresowanie oraz chęć bliższego poznania i odwiedzenia naszego miasta nie tylko w sezonie letnim ale również w pozostałe pory.

Henryk Mroziński
Burmistrz Miasta Braniewa

 

Położenie miasta

Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości od granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geograficznie leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, w  skład którego wchodzi 7 gmin miejsko-wiejskich. Miasto należy do województwa warmińsko-mazurskiego.

Dane Urzędu Miasta

Urząd Miasta

ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
telefon sekretariat: 55 644 01 02
fax: 55 243 29 28
e-mail sekretariat@braniewo.pl
www.braniewo.pl

Herb miasta

Herb Miasta Braniewa ukazuje:
Na srebrnym tle na wzgórzu zielone drzewo lipowe z trzynastoma liśćmi jako symbol trzynastu historycznych lip, które rosły przed bramą miasta. Pod lipą stoją: po lewej stronie skrzydlaty, dwunożny smok (symbol pogaństwa), po prawej stronie lipy jeleń, będący symbolem chrześcijańskiego miasta. Zwierzęta są koloru czerwonego z rogami, pazurami i kopytami koloru złotego. Stoją zwrócone do siebie.

Flaga miasta

Flaga składa się z trzech ułożonych pionowo pasów równej szerokości, z których lewy jest koloru zielonego, środkowy białego a prawy czerwonego. W centralnej części flagi umieszczony jest herb miasta. Przy poziomym umieszczeniu flagi kolor zielony umieszcza się u góry a czerwony u dołu flagi.

Kilka słów o historii miasta

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie w 1254 i 1284 roku. Braniewo było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich.

Wsparcie z funduszy unijnych

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 miasto zrealizowało między innymi:

  • Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO,
  • Modernizację i rozbudowę amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie,
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa – Plac Piłsudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego – Elbląskiej.

Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano projekt partnerski Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I, w którym przewidziano Budowę przystani żeglarskiej w Braniewie.

Osoby związane z Braniewem

  • Bł. Regina Protmann (1552-1613) –  braniewianka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 1999r. Od 2002r. patronka Braniewa.
  • Św. Andrzej Bobola (1591 – 1657) – jezuita,  jeden z patronów Polski, gorliwy misjonarz  i męczennik za wiarę, uczeń i wykładowca braniewskiego Collegium Hosianum.
  • Wilhelm Killing (1847 – 1923) –  jeden z największych XIX wiecznych matematyków, laureat nagrody Łobaczewskiego, autor m.in. „Analizy przestrzeni nieeuklidesowych”; profesor nadzwyczajny w Liceum Hosianum przez rok jego rektor, kilkuletni przewodniczący Rady Miasta  oraz przewodniczący Rady Parafialnej Kościoła św. Katarzyny.
  • Kondrad Zuse (1910 – 1995)  – niemiecki inżynier, powszechnie uznawany jako twórca pierwszego na świecie programowalnego komputera. Otrzymał wiele poważnych nagród i wyróżnień, m.in. osiem doktoratów honoris causa. Wzrastał w Braniewie, uczęszczał do humanistycznego Gimnazjum Hosianum.