Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński położona jest w samym sercu Warmii. Okala obszar miasta Lidzbark Warmiński, będącego historyczną siedzibą biskupów warmińskich.  Zalicza się do najpiękniejszych i najciekawszych zakątków naszego kraju. Zajmuje obszar 37 tys. ha, z tego 22 tys. ha stanowią użytki rolne, 10 tys. ha lasy, a wody 943 ha. Reszta to użytki kopalne, tereny osiedlowe itp. Teren gminy jest bardzo urozmaicony, poprzecinany morenami zlodowace­nia bałtyckiego.

Gmina jest częścią „Zielonych Płuc Polski”. Proponuje swym gościom niepowtarzalną możliwość obcowania z nieskazitelną przy­rodą, wśród gościnnych, życzliwych mieszkańców. Piękno jej w każdą pogodę i o każdej porze roku, kusi malowniczymi krajo­brazami, licznymi rybnymi jeziorami i rzekami, zasobnymi w grzyby i jagody kompleksami leśnymi. Miłośnicy dzikich zwierząt i ptaków znajdą tu okazję do obserwacji rzadkich gatunków i fascynujących spotkań ze swobodnie żyjącymi przedstawicielami fauny. Aby ocenić krasę tej ziemi, trzeba na nią spojrzeć z wierzchołka pierwszego lepszego pagórka. Na nieboskłonie widzi, się wówczas zarys zielonych, dalekich wzgórz. Jednostajność wzoru ożywiają kręte zawijasy dróg obsadzonych dwoma rzędami drzew.

Foto: W. Wójcik

Gmina składa się z 40 sołectw, w których położonych jest 55 miejscowości.

Do największych miejscowości należą:

 • Rogóż – 643 mieszkańców
 • Kraszewo – 572 mieszkańców
 • Łaniewo – 402 mieszkańców
 • Runowo – 376 mieszkańców
 • Pilnik – 333 mieszkańców
 • Miłogórze – 304 mieszkańców

Ogólna liczba mieszkańców gminy wynosi  ok. 6886 osób.

Lasy w gminie stanowią 26 % obszaru. Największe ich skupiska występują w okolicach Łaniewa, Stryjkowa, Kochanówki, Miłogórza. Lasy te porastają w sosny, świerki, dęby, buki, olsze, graby i brzozy.

Lasy zamieszkuje wiele rzadkich gatunków ptaków i ssaków, np. krzyżodziób, żuraw, czapla, łabędź, cietrzew, bocian biały i czarny. Duży odsetek zwierzyny stanowi zwierzyna łowna, np. sarna, jeleń, łoś
i daniel.

Foto: W. Wójcik

Bogactwo przyrodnicze

Jezioro Blanki (Gajlickie) rynnowo-zaporowe o powierzchni 458 ha. Jego kształt jest zbliżony do litery L.

Foto: W. Wójcik

Jezioro Wielochowskie ma powierzchnię 85 ha. Jego brzegi otaczają pola uprawne, od wschodu przybliża się do szosy.

Foto: W. Wójcik

Jezioro Symsar rynnowe zajmuje powierzchnię 140 ha. Do niego uchodzi i z niego wypływa rzeka o tej samej nazwie.

Obszar Gminy poprzecinany jest wieloma rzekami i ich dopływami. Największymi rzekami są Łyna – główna rzeka Warmii oraz Symsarna.

Foto: W. Wójcik

Rolnictwo

Gmina Lidzbark Warmiński jest gminą typowo rolniczą. Najważniejszą dziedziną rolnictwa, ze względu na dużą ilość użytków zielonych, jest hodowla  bydła mlecznego, stąd też prężnie rozwijająca się dziedzina mleczarska i druga nazwa Warmii: „Kraina mlekiem płynąca”. Na obszarze gminy położonych jest około 500 gospodarstw rolnych.

Foto: W. Wójcik

Atrakcje turystyczne

Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim (132,4 m. n.p.m.) na której zainstalowane są dwa wyciągi narciarskie i czynne dwie trasy zjazdowe.

Foto: J. Gowkielewicz

Szlak Kopernikowski

Szlak czerwony prowadzi od Olsztyna przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę do Fromborka.

Szlak czarny jest szlakiem spacerowym. Wiedzie przepiękną doliną rzeki Symsarny do Góry Krzyżowej, z której roztacza się wspaniały widok na całą okolicę.

Szlak niebieski jest fragmentem szlaku międzynarodowego wiodącego poprzez miasto w kierunku Sarnowa i Stoczka Klasztornego, Bartoszyc i granicy pastwa.

Szlaki rowerowe

Na terenie gminy znajduje się 6 oznakowanych szlaków rowerowych:

 • szlak 1 (czerwony) to najdłuższa trasa licząca 50 km, która prowadzi przez piękne tereny leśne z wieloma atrakcjami;
 • szlak 2 (żółty) to trasa pagórkowata o długości 11 km. Można uprawiać na niej nordic walking, bądź można wypocząć nad jeziorem Wielochowskim;
 • szlak 3 (zielony) to najkrótsza trasa o długości 9 km wiodąca przez malowniczo położone północne tereny gminy;
 • szlak 4 (niebieski) to trasa dosyć długa licząca 36 km z widokami na największą rzekę Warmii – Łynę i jej rozlewiskami;
 • szlak 5 (czerwony) to trasa o długości 32 km, która przebiega przez malowniczo położone miejscowości w bliskiej odległości od jezior Blanki i Symsar;
 • szlak 6 (żółty) to trasa pokrywająco się częściowo z trasą 5, o długości 30 km.

Na terenie Gminy Lidzbark Warmiński istnieją ośrodki wypoczynkowe oraz znaczna ilość gospodarstw agroturystycznych. Najwięcej z nich znajduje się we wsi Suryty i Blanki. Obcowanie z dziką przyrodą, tradycyjna kuchnia czy jazda konna to tylko nieliczne atrakcje, które w swej ofercie posiadają te gospodarstwa.

Foto: J. Gowkielewicz

Zabytki architektoniczne

Na terenie gminy znajduje się wiele przepięknych zabytkowych kościołów, kaplic i kapliczek warmińskich między innymi:

 • kościoły w Ignalinie, Runowie, Jarandowie, Babiaku, Blankach, Kraszewie, Rogóżu, Kochanówce,  Klębowie;
 • kaplice w Knipach, Bugach i Workiejmach.

 Kapliczka warmińska w Babiaku

Foto: J. Gowkielewicz

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Blankach

Foto: W. Wójcik

Kościół w Kraszewie pod wezwaniem św. Elżbiety

Foto: J. Gowkielewicz

Kościół p.w. św. Małgorzaty w Kłębowie

Foto: WGS84 Polska

Kościół parafialny. p.w. św. Wawrzyńca w Kochanówce

Foto: WGS84 Polska

Ciekawe miejsca

Na szczególną uwagę zasługują takie miejsca pamięci jak: bitwa na polach wsi Ignalin, która rozegrała się 10 czerwca 1807 r. pomiędzy wojskami francuskimi a koalicją rosyjsko-pruską.

Foto: J. Gowkielewicz

Drugim takim miejscem jest tzw. Cmentarz Rumuński – Cmentarz z I Wojny Światowej
w miejscowości Markajmy, który funkcjonował w latach 1914 -1918 a jego historia związana jest z istnieniem w Lidzbarku Warm. obozu jenieckiego.

Foto: J. Gowkielewicz

Kolejnym miejscem jest Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego we wsi Rogóż, która została założona w 1999 roku, na prywatnej posesji Haliny i Józefa Zysków. Pamiątki tam zgromadzone nawiązują do życia i działalności Komendanta Pierwszej Brygady i żołnierzy legionistów.

Życie kulturalne w gminie

Szeroko pojęte życie kulturalne i sportowe rozwija się w oparciu o Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Pilniku.

Wokół nas działają małe i duże organizacje, które angażują się na rzecz społeczeństwa. Prężnie rozwija swoją działalność Koło Łowieckie „Wrzos” oraz „Leśnik”, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogożu, Runowie oraz Stryjkowie. Poza tym funkcjonuje Zespół Ludowy „Rogóżanie”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” w Rogóżu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Babiaku. Na terenie gminy działa na rzecz rozwoju wsi kilka stowarzyszeń.

W okresie wakacyjnym na terenie gminy odbywają się plenery malarskie i rzeźbiarskie. Ponadto corocznie w okresie od czerwca do końca września organizowane są w poszczególnych miejscowościach gminy niedzielne festyny sportowo-rekreacyjne.

Gmina Lidzbark Warmiński, fot. Joanna Gowkielewicz