Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2011

Sławomir Skowronek

Sławomir Skowronek – doktor historii, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, regionalista. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2011”. Od wielu lat wyróżnia się swoim zaangażowaniem i aktywnością na terenie Warmii i Mazur. Działa w grupie rekonstrukcji historycznej epoki napoleońskiej: Wileńskim Pułku Muszkieterskim, który co roku bierze udział w Bitwie pod Heilsbergiem. Autor książki „Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807” oraz współautor (wraz z prof. Januszem Jasińskim) Książki popularnonaukowej „Wschodniopruskie kampanie Napoleona”. Poprzez długoletnią pracę uruchomił działania powstrzymujące degradację dużego zabytkowego cmentarza jenieckiego z I wojny światowej w Markajmach, gm. Lidzbark Warmiński. Od 1999 r. współpracuje z Urzędem Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy bieżącym utrzymaniu cmentarza jak również pomaga przy renowacji i konserwacji tego obiektu, dbając o zachowanie historycznego wyrazu tego miejsca upamiętnienia na którym spoczywa 2751 żołnierzy różnych narodowości.

Janusz Filipkowski

Janusz Filipkowski – magister teologii, doktor filozofii, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2011”. Od 2002 roku założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście – organu prowadzącego Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście, a także pod patronatem Stowarzyszenia, redaktor naczelny wydawanych „Roczników Dobromiejskich”, których wydano 4 tomy. Roczniki zawierają: źródła dziejów Dobrego Miasta, wspomnienia związane z Dobrym Miastem, opracowania historii, biografii dobromieszczan, kronikę wydarzeń na dany rok oraz inne artykuły autorów pochodzących z Dobrego Miasta. Zajmował się organizacją zbiórki środków na renowację zabytkowych organów piszczałkowych dobromiejskiej Bazyliki kolegiackiej, jednej z najpiękniejszych i najcenniejszych kościołów na Warmii. Renowacja organów trwała 4 lata. W 2010 roku rozpoczął prace nad zbiórką środków finansowych na renowację baptysterium (chrzcielnicy) powstałej w latach osiemdziesiątych XVII w.

Ksiądz prałat mgr Tadeusz Graniczka

Ksiądz prałat mgr Tadeusz Graniczka- kanonik rzeczywisty Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2011”. Z Warmią związany od 1965 roku. Od 33 lat administrator „Wzgórza Katedralnego” i proboszcz katedry we Fromborku. Przez cały okres swojej aktywnej działalności przyczynił się do uratowania i zachowania dla przyszłych pokoleń skarbów dziedzictwa kulturowego Warmii zgromadzonych na Wzgórzu Katedralnym. Wspierał działania naukowców z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, które doprowadziły do odkrycia miejsca pochówku Mikołaja Kopernika we fromborskiej archikatedrze. Aktywnie współpracuje z Fundacją im. Mikołaja Kopernika, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Fundacją na rzecz Warmii oraz Samorządem i Zespołem Szkół. W swoich kazaniach i wystąpieniach publicznych na każdym kroku podkreśla potrzebę zachowania tradycji i tożsamości kulturowej Warmii. Za działalność społeczną oraz ochronę zabytków odznaczony m. in.: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Ochronę Zabytków. W okresie transformacji ustrojowej swoją determinacją i staraniem przyczynił się do uznania w 1994 roku przez Prezydenta RP „Wzgórza Katedralnego” we Fromborku jako pomnik historii.

Fundacja imienia Mikołaja Kopernika

Fundacja imienia Mikołaja Kopernika – została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Warszawie 28.04.1992 roku. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2011”. Od czasu założenia członkowie fundacji z powodzeniem realizują zadania, których głównym celem statutowym jest kontynuowanie badań nad artystycznymi dziejami Warmii, ze szczególnym zaznaczeniem jej historycznej stolicy – Fromborka oraz postaci Mikołaja Kopernika, najwybitniejszego obywatela świata nauki czasów nowożytnych. Pierwszym zadaniem jakiego podjęła się fundacja przy współpracy z miastem Frombork, była organizacja międzynarodowej konferencji naukowej wraz z Uniwersytetem Warszawskim upamiętniającej 500 lecie odkrycia Ameryki przez Kolumba pt. „Czas i Astronomia w spotkaniu dwóch światów”. Wówczas został opublikowany pierwszy zeszyt czasopisma naukowego pt. „Folia Fromborcensia”, do którego pozyskano cennych naukowców. Dotychczas wydane zostały 3 zeszyty. Przez lata fundacja wspierała poczynania p. Stanisława Kuprjaniuka mające na celu inwentaryzację kapliczek warmińskich. W 2011 roku zostały zorganizowane 3 wystawy fotograficzne ukazujące piękno warmińskiego regionu „Frombork. Moje miejsce na Ziemi”, „Oko widziało” oraz wystawę dawnych płyt połączoną z prezentacją muzyczną „Dawnych wspomnień czar”. W zakresie działalności naukowej i wystawienniczej, fundacja była współorganizatorem konferencji naukowych poświęconych Kopernikowi i Ignacemu Krasickiemu realizowanych wraz z Ośrodkiem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Przez 5 lat fundacja była organizatorem festiwalów muzyki organowej w katedrze fromborskiej. Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury współuczestnicząc w projektach, których celem jest ocalenie, zachowanie i przekazywanie przyszłym pokoleniom tradycji Warmii.