Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2012

Zespół Ludowy Kiwitczanki powstał 15 lipca 1982 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy. W swoim repertuarze ma przede wszystkim pieśni warmińskie. Piękno Warmii i jej bogate tradycje zespół promuje na różnego rodzaju festynach, konkursach, przeglądach. To dzięki działalności zespołu folklor i zwyczaje warmińskie są żywe wśród naszej społeczności i jako dziedzictwo są przekazywane młodemu pokoleniu. W swojej 30 – letniej już działalności zespół był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznanie Zespołowi Kiwitczanki tytułu „Przyjaciel Warmii” jest wyrazem uhonorowania i podziękowania za dotychczasową działalność.


Józef Zysk, emerytowany oficer Wojska Polskiego (podpułkownik), gen. bryg. Związku Piłsudczyków. Współzałożyciel Koła Związku Piłsudczyków (1993) i pierwszy prezes tej organizacji w Lidzbarku Warmińskim. Pan Józef Zysk wraz z małżonką Haliną w 1999 r. założył Izbę Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Prezentuje tam pamiątki, które nawiązują do życia i działalności komendanta Pierwszej Brygady i żołnierzy legionistów. Wszystkie pomieszczenia Izby mają charakter sztabu polowego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Józef Zysk dbając o polską tradycję i edukację patriotyczną wciela się w postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bierze udział w wielu uroczystościach nie tylko na terenie Lidzbarka Warmińskiego, ale i całego województwa warmińsko – mazurskiego. Swoimi opowieściami porywa każdego, niekoniecznie miłośnika historii.

Jagoda Jadwiga Semków od 1984 roku pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Kustosz, obecnie kierownik działu dokumentacji – prowadzi szeroko pojęty nadzór nad ruchem muzealiów, wydawaniem ocen i opinii konserwatorskich oraz przewodniczy komisji dokonującej wyceny i zakupu muzealiów. Od kilkunastu lat, wspólnie z Weroniką Wojnowską poza pracą zawodową, zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych z XIX i XX wieku na terenie Warmii, Mazur i Pomorza, publikując wyniki badań w pismach popularnych i popularno-naukowych, organizując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie, gromadzi dokumenty archiwalne, piece kaflowe, kafle i inne obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od dziesięciu lat współpracuje z ogólnopolskim kwartalnikiem Świat kominków popularyzując dziedzictwo sztuki zduńskiej zachowane na terenie Warmii i Mazur. Członek Towarzystwa Miłośników Braniewa (funkcję wiceprezesa w latach 2009-2012), członek honorowy Stowarzyszenia Kominki Polskie od 2011 r. a od stycznia 2012 członek Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.