Warmia dziś i jutro

Warmia dziś i jutro

Dziś na Warmii zaczyna gospodarzyć już trzecie pokolenie powojennych, „nowych” Warmiaków. Czy jednak można w stosunku do nich użyć określenia „Warmiacy”? Czy, i na ile czują oni więź z historyczną przeszłością dawnej biskupiej prowincji, ze specyficznymi elementami jej kultury, tradycji, obyczaju? Odpowiedź na to pytanie nie jest sprawą prostą. Współczesna Warmia to prawdziwy tygiel nie tylko kulturowy, ale też i narodowościowy. Mieszkają tu Polacy, których dziadkowie, czy rodzice pochodzili z różnych stron dawnej przedwojennej Polski i którzy przynieśli ze sobą własną lokalną tradycję i kulturę. Na Warmii żyją też i Ukraińcy, oraz Litwini. Nie sposób także nie wspomnieć o dawnych, „rdzennych” Warmiakach, tych, którzy ocaleli z pożogi wojennej i mimo licznych przeciwności nie zdecydowali się po wojnie na opuszczenie swej ojczystej ziemi…