Dobremiasto

Dobremiasto, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880.

Dobremiasto, niem. Gutstadt, miasto, osada i cegielnia, pow. licbarski, nad rz. Łynią, 4300 mk., st. p., 11 jarmarków rocznie. Założone jako miasto w r. 1329. Okolicę D. zaludnił Eberhard z Nissy (1300—26), biskup warmiński, osadnikami górnoniemieckimi. W pobliżu D. leży wieś Schmolainen z zamkiem biskupów warmińskich.
F. S.