Giławy

Giławy, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Giławy al. Gilowo, niem. Gillau, wś, pow. olsztyński, przy granicy szczecińskiego powiatu, na polskiej Warmii, st. p. Wielka Purda. Oddawna należała do kapituły warmińskiej, która ją włościanom na czynsz wydawała. Podług lustracyi z r. 1656 było tu włók uprawnych 30, gburów 8, sołtys 1, karczma 1. Rząd pruski po zaborze dóbr duchownych wydał G. na prywatną własność dawniejszym osadnikom. W pobliżu wsi G. leżą dobra Giławki, Klein-Gillau.
Kś. F.