Gutkowo

Gutkowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Gutkowo, niem. Gottkendorf, wieś kościelna, parafialna, pow. olsztyński, nad jeziorem Okole, pół mili od Olsztyna, na polskiej Warmii. Oddawna należała do kapituły warmińskiej, która ją zazwyczaj włościanom na czynsz wydawała. Pierwotnie miała się nazywać „Aucul” tj. Okole, potem jednak nazwana została Gutkowo od pierwszego sołtysa Godeken. Najstarszy znany przywilej pochodzi z r. 1352; włók było wtedy uprawnych 60 nad jeziorem Aucul położonych, prawo nadane chełmińskie; nazwę miała mieć (według przywileju) także Aucul. Lustracya z r. 1656 donosi:! „We wsi G. jest włók 68, pustych 24, gburów 9, sołtysów 2, wolni (Freie) 2, karczma 1; wolni 2 posiadają włók 8, od których czynią służbę w wojnie (1 Dienst); od innych dają ogółem kur 7, gęsi 14, czynszu zł. 13, płużnego (Pflugkorn) pszenicy łaszty 2 i tyleż żyta, funt wosku 1 i 1 chełmiński fenig”. Kościół w G. jest tytułu św. Wawrzyńca, patronatu kapituły warmińskiej, poczta Olsztyn, dekanat olsztyński. Do parafii G. należą wsie G., Kaltflys i Abstych.
Kś. F.