Kalborno

Kalborno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.III, Warszawa 1882.

Kalborno, Kaborno, wś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, oddawna własność kapituły warmińskiej. Roku 1656 było tu włók 30, wolnych 10, pełniących 1 słuzbę w wojnie; dawali 7 i pół ł. pszenicy i tyleż żyta, 1 funt wosku i 1 fenig chełmiński. Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własnośc prywatną. Pola w tej wsi noszą rózne nazwiska jak np. Dworznice, Łazówki, Przecze, Stożyska, Kujawy, Krzyżówki, Marchwiaki, Ogrodawki, Bagnówki, Gazówki.
Kś. F.