Kieźliny

Kieźliny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Kieźliny, niem. Kieslienen, w dokum. pierwotnie Koselern, Friedrichsdorf, wieś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, 1 milę od m. Olsztyna, nad strugą i jez. Wadąg. Oddawna własność kapituły warmińskiej.

R. 1348 wydany 1-szy przywilej sołtysowi Fryderykowi (od którego wś miała się nazywać Friedrichsdorf; jednak pierwotne Koselern, Kieźliny wzięło górę); włók było 30 nad jez. Wadangen i Dewyten, prawo chełmińskie. Sołtys otrzymal wł. 8, za co służył konno w wojnie; gburzy wł. 22; po 15 latach wolnych mieli płacić po pół marki i 2 kury. Do sołtysa należały małe sądy, 1/3 dochodu od większych, połowa czynszu od karczmy, nadto łowił ryby w jeziorze Diwity małemi narzędziami na własną potrzebę. R. 1406 dostała wś 4 włóki lasu za rocznym czynszem 1 wiard. od włóki. R. 1461 komtur elbląski Henryk von Flauen zburzył wieś, wraz z całą niemal okolicą. Długo potem leżała pusto. R. 1552 wydała kapituła 8 włók Henrykowi Tregerowi sołtysowi, który wieś, jak się zdaje, na nowo obsadził; prawo teraz udzielone magdeburskie. R. 1656 liczono włók 18, gbur. 5, sołt. 1, czynszu płacili fl. 5. W skutek wojny wł. 5 było pustych. E. 1666 mieszka tu Marcin Odętkowski albo Habicht. Po okupacyi rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własność prywatną. Por. Kierzliny.