Kokendorf (Kawkowo)

Kokendorf, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Kokendorf (niem.), wś kościelna, pow. olsztyński, nad Pasaryą, przy granicy pow. ostródzkiego, licbarskiego i morąskiego, na polskiej Warmii, et. p. Jonkowo. Oddawna własność kapituły warmińskiej. Pierwszy znany przywilej dany tej wsi r. 1380; kościół posiada dotacyi proboszczowskiej 5 włók, prawo patronatu ma kapituła. Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własność prywatną. Do par. K. należą tylko 2 wsie polskie: K. i Szaustry.