Markeim (Markajmy)

Markeim, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1885.

Markeim (niem.), dok. Markaymen albo Markaym, wieś, powiat licbarski, st. p. Licbark, leży we Warmii, ma 1050 mr., 1856 r. było tu 196 mieszkańców. Markeim należał dawniej do biskupów warmińskich. Przywilej miasta Licbarka z dnia 12 sierpnia 1308 roku wykazuje, że biskup warmiński Jan, nadaje kościołowi w Licbarku 7 włók, 4 w mieście samem i 2 w Markeim położone, (Ob. Cod. dipl. Warm. I. 246 i Script. rer. Warm., str. 440). R. 1392 dnia 19 marca wyznacza biskup warmiński Henryk na wyposażenie wikarego przy kaplicy zamkowej w Licbarku od 13 1/2 włók w Markaym 7 grzywien bez 1 wiardunka pruskiej monety („Septem marcarum minus uno fertone praefatae monetae censum annum perpetuum inde et super XIII 1/2 mansis in Markaym.”). (Ob. Cod. dipl. Warm. III str. 228 i II, str. 252 i 400).
Kś. Fr.