Naterki

Naterki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VI, Warszawa 1885.

Naterki, niem. Nattern, dok. 1349 r. Natursdorff, wś na Warmii pol., pow. olsztyński, st. p. Olsztyn, par. kat. i okr. Schoenbrueek. R. 1349 d. 20 st. nadaje kapituła warm, wiernemu Natur 26 włók nad jeż. Swyntheynen na prawie chełm., lokator dostaje B wolne włóki; mniejsze sądownictwo i 1/3 większego, rybołówstwo w jeż. Wulping małemi narzędziami dla własnego stołu, drudzy mają 15 lat wolności, potem będą płacili 1/3 grzywny od włóki i po 2 kury. Wszystkim razem dodajemy jeszcze 1 włókę w pobliskiej puszczy naazej. Dań we Fromborku (ob. Cod. dipl. Warm., II, str. 131). R. 1608 był tu sołtysem Franciszek Materna (ob. Kętrz. „O ludu. poi”, str. 557). Dziś obejmują N. 1904*68 mr. obszaru; 143’37 boru; w 1863 r. 17 dm., 145 kat., 4 ew.; co do narodowości 130 Polaków, 19 Niemców. ks. Fr.