Raunau (Runowo)

Raunau [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, Warszawa 1888.

Raunau (niem.), wieś na niemieckiej Warmii, tworzy z Reimerswalde jedną parafią, dekanat i powiat licbarski, st. pocz., tel. i kol. żel. Licbark. Kościół p. w.świętych Szymona i Judy. Założona już przed r. 1347, bo dokument z tegoż roku podaje: „prope granicias villarum Runow”. Bliższych wiadomości o wsi dostarcza dokument z r. 1359, w którym Jan, biskup warmiński, mówi, iż jeszcze za życia przeszłego biskupa, zastępując tegoż, ufundował wieś Runow i 90 włók jej nadał, a prócz tego kilka włók na to wyznaczył, aby mógł być kościół zbudowany i na utrzymanie księdza. Pierwszym sołtysem był Piotr Krebisse, który otrzymał 9 włók wolnych, sądownictwo niższe, 1/3 wyższego, połowę dochodu z karczmy i prawo wolnego rybołóstwa w jeziorze Bangen na potrzeby własnego stołu. Wsystkie inne włóki płacą po 1/2 marki i 2 kuraki na Boże Narodzenie. W r. 1359 odnawia biskup wszystkie przywileje dla Hermana de Kolberg. W r. 1683 otrzymał 1 lipca Jan Łączyński prawo na użytkowanie karczmy (Ob. Codex Warm., II).