Rochlack

Rochlack, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Rochlack, wieś na Warmii, st. p. Rasząg, par. i sąd Biskupiec, 46 dm., 359 mk. kat. Obszaru 654 ha. R. 1288 zapisuje Caspar v. Baisen swemu słudze Medeten 5 włók w Roklawken (Rochlack) na prawie chełm.