Szomfald (Unieszewo)

Szomfald, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XII, Warszawa 1891.

Szomfald, niem. Schoenfelde, wś na Warmii, nad rz. Giling i jez. Marong (spuszczone), pow. olsztyński, st. poczt. Biesellen. Należy do par. Szombruk.