Zerbuń

Zerbuń, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa 1897.

Zerbuń, niem. Sauersbaum, wś, pow. reszelski, st. p. Rothfliess. Leży na Warmii, w dawnym pow. reszelskim. Biskup Fabian zamienił r. 1515 z braćmi Janem i Olbrachtem 66 włók w Z. na dobra Moldyty (17 1/2), Luzyany i Mikuły (13 wł. 10 mr.). Biskup Maurycy sprzedaje takowe r. 1528 braciom Grotowskim na prawie magd.. z obowiązkiem jednej służby zbrojnej (Ketrz., O ludn. pol., 549). Ob. Sorbaum.