Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” jest aktualnie zaangażowane w realizację projektu „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 r., termin rzeczowego zakończenia przewidziany jest na październik 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 505 776,07 zł, kwota dofinansowania środkami UE wynosi 994 927,38 zł.

Projekt przyczyni się niewątpliwie do osiągnięcia głównego celu projektu, którym jest poszerzenie oraz poprawa jakości oferty turystycznej. W chwili obecnej region Warmii nie posiada w swojej ofercie turystycznej dostępności do tego typu infrastruktury turystycznej. Jej wybudowanie poprawi zatem wizerunek turystyczny gmin i powiatów poprzez wzmocnienie oferty wymaganym przez turystów elementem infrastruktury turystycznej.

W ramach projektu zmianie ulegnie zagospodarowanie przestrzeni. Uporządkowany zostanie teren bezpośrednio przyległy do szlaku kajakowego na rzece Łynie (w wyznaczonych na stanice kajakowe miejscach). Zaadoptowanie szlaku Łyny do najbardziej optymalnej funkcji turystyczno-społecznej wpłynie na podniesienie wizerunku Warmii. Zostanie zatem przywrócony ład przestrzenny (będący wypadkowa funkcji społecznych, gospodarczych, środowiskowych, estetycznych i przestrzennych) w części Warmii i Mazur, co również pozytywnie wpłynie na odbiór regionu jako prężnie rozwijającego się ośrodka życia mieszkańców i miejsca chętnie odwiedzanego przez turystów.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie, natomiast partnerami w projekcie są Gmina Dywity, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, Gmina Dobre Miasto, Powiat Lidzbarski, Gmina Miejska Bartoszyce. W ramach zadania inwestycyjnego powstanie 9 przystani kajakowych, które będą zlokalizowane
w następujących miejscach:

 • Powiat Lidzbarski – dwie przystanie, w miejscowościach Łaniewo i Rogóż,
 • Gmina Miejska Bartoszyce – jedna przystań w Bartoszycach, przy ul. Jagiellończyka,
 • Gmina Dobre Miasto – trzy przystanie – Cerkiewnik, Smolajny oraz Dobre Miasto,
 • Gmina Dywity – Jedna przystań, na kanale pomiędzy rzeką Łyną a jeziorem Mosąg w Brąswałdzie,
 • Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, dwie przystanie – przy ul. Kalinowskiego i ul. Kopernika.

Budowane stanice będą wyposażone (w zależności od planu wyposażenia danej stanicy) m.in. w:

 • pomost pływający 20x2m z trapem, demontowany na okres zimy,
 • altany drewniane wyposażone w stół, dwie ławy,
 • drewniana obudowa przenośnych toalet typu Toi-Toi,
 • drewniane kosze na śmieci,
 • stojaki na kajaki,
 • tablica informacyjno- ostrzegawcza,
 • utwardzony wjazd oraz parking,
 • trawnik.

Budowa szlaku kajakowego na rzece Łynie, w tym 9 stanic kajakowych pozwoli na zagospodarowanie strefy przyrzecznej, stworzy warunki do rozwoju ruchu turystycznego, wykorzystania walorów krajobrazowych i turystycznych rzeki. Budowa bazy przyczyni się do aktywizacji gospodarczej
i turystycznej, a także uporządkuje obsługę ruchu turystycznego, zapobiegnie niekontrolowanemu wykorzystaniu środowiska leśnego i strefy nadkanałowej, przyczyni się do kształtowania obszaru leśnego tak, aby wykorzystywać teren przyleśny do racjonalnego użytkowania turystycznego bez naruszania środowiska.

Przedsięwzięcie umożliwi nadanie terenowi nowej funkcji turystycznej, a liderowi i partnerom projektu zapewni możliwość wzbogacenia oferty
o sprawnie działającą usługę – spływ kajakowy.