Powiat Lidzbarski – atrakcyjny turystycznie

Powiat Lidzbarski odnajdziemy na mapie Polski w północno-wschodniej części kraju
w województwie warmińsko-mazurskim. Tworzy go pięć gmin. Miejska – Lidzbark Warmiński, miejsko-wiejska – Orneta oraz gminy wiejskie – Lidzbark Warmiński, Kiwity, Lubomino. Rozciąga się on na ponad 920 km kw. i jest zamieszkiwany przez 42.359 osób. Leży na pograniczu Równiny Orneckiej, Wzniesień Górowskich, Pojezierza Olsztyńskiego i Niziny Sępopolskiej. Graniczy z pięcioma innymi powiatami: bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, olsztyńskim i ostródzkim.

Tereny powiatu charakteryzują się malowniczym krajobrazem. Przecinają je kręte rzeki
a w okolicy nie brakuje zabytków, miejsc atrakcyjnych turystycznie, tras pieszych i rowerowych, osobliwości przyrodniczych, rezerwatów przyrody oraz nieskażonego powietrza. Zaopatrzeni w dobry plan terenu odkryjemy nowe, zaskakujące miejsca.

Dominuje tu rolnictwo. Piękne jeziora: Wielochowo, Symsar, Blanki oraz rzeki: Łyna, Pasłeka, Drwęca Warmińska stanowią atrakcję dla wędkarzy i amatorów kajakarstwa. Nie brakuje też kąpielisk, ośrodków wypoczynkowych oraz gościnnych gospodarstw agroturystycznych. Bogata jest też oferta gastronomiczna oferująca niejednokrotnie przysmaki kuchni regionalnej.

Powiat Lidzbarski ma niezwykle bogatą historię. Wszystkie gminy wchodzące w jego skład otrzymały w XIV wieku przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Pomimo wielu wojen i klęsk żywiołowych do dzisiaj zachowało się tu wiele zabytków. Dziedzictwo kulturowe przetrwało upadki miast i wsi oraz zmiany ustrojowe.

Perłą powiatu jest zamek gotycki nazwany Wawelem Północy. Leży we wschodniej części miasta, w rozwidleniu rzeki Łyny i jej dopływu Symsarny. Powstał w latach 1350 – 1401 i do roku 1795 był rezydencją biskupów warmińskich. Pierwotny podział funkcjonalny poszczególnych kondygnacji nawiązywał do schematu „domu konwentu”, różnił się jednak od zamków krzyżackich wystrojem wnętrz i układem. Funkcje mieszkalne i reprezentacyjne przeważały nad obronnymi.

W południowo-zachodniej części Lidzbarka Warmińskiego warto zajrzeć do oranżerii, która znajduje się na terenie dawnego ogrodu biskupiego.

Kolejną perłą architektury warmińskiej są zabytki w Ornecie. Na szczególną uwagę zasługuje gotycki kościół  Farny Św. Jana Chrzciciela. Został on zbudowany w drugiej połowie XIV wieku za czasów biskupa Hermana. Ma bardzo osobliwą, niespotykaną na tym terenie formę. Jest to rodzaj bazyliki bezchórowej, nawiązującą z zewnątrz do bryły hali.

W Stoczku Klasztornym warto odwiedzić Sanktuarium Maryjne, zbudowane w XVII w. Na zawsze kojarzyć się ono będzie z postacią Stefana Wyszyńskiego. W latach 1952 – 1953 było to miejsce odosobnienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Znajduje się tutaj także obraz Matki Pokoju ukoronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do Polski w 1983 roku.

O tym, jak zmienia się oblicze powiatu, świadczyć mogą liczne inwestycje, zwłaszcza infrastrukturalne – związane z turystyką. Po blisko ośmiu latach od rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych i projektów finansowanych z funduszy unijnych w Polsce, efekty ich wykorzystania w powiecie lidzbarskim są znaczące.

Powiat Lidzbarski był i jest w dalszym ciągu – tym beneficjentem, któremu po przyznaniu wnioskowanych kwot dotacji, szybko zabierał się do realizacji swoich projektów. Kierunki działań inwestycyjnych powiatu były i są różnorodne. W mgnieniu oka zaczęły się modernizacje i przebudowy dróg, remonty mostów, termomodernizacje obiektów znajdujących się w posiadaniu powiatu, inwestycje oświatowe, w służbie zdrowia, w placówkach pomocy społecznej itp.

Ludzkie pomysły i zaangażowanie oraz determinacja władz powiatowych, przy wsparciu unijnych funduszy przyczyniają się do lepszego życia wszystkich mieszkańców.

W ostatnich dwóch latach powiat skupił się na typowo turystycznych projektach. Na nieczynnym torowisku od Lidzbarka Warmińskiego do Ornety przebiega dwudziesto dziewięciokilometrowy szlak rowerowy. Zagospodarowany teren zaktywizował zwolenników dwukołowców. Cały szlak biegnie wśród pól uprawnych i lasów, charakteryzujących się równinnym, na przemian z pagórkowatym ukształtowaniem terenu, stwarzając w ten sposób idealne warunki dla rekreacji i wypoczynku.  Dodatkowym urozmaiceniem rowerowych wędrówek są liczne wiadukty i przydrożne kapliczki o dużych walorach historycznych i krajobrazowych. Na całej długości ścieżki znajdziemy tabliczki informujące o przebiegu trasy, oraz okolicznych miejscach wartych zobaczenia.

„Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny” to kolejny projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem DOM WARMIŃSKI. Po uporządkowaniu terenu bezpośrednio przylegającego do szlaku kajakowego na rzece Łynie, powstały stanice kajakowe, pomosty pływające z trapem, altany drewniane wyposażone w stół i ławy, stojaki na kajaki, tablice informacyjno-ostrzegawcze, parkingi i utwardzone wjazdy.

Rozwój powiatu to także powstające Termy Warmińskie. Kompleks unikatowych basenów, centrum konferencyjne, atrakcje sportowo-rekreacyjne.To pomysł na rozwój i ożywienie gospodarcze Powiatu Lidzbarskiego oraz całego regionu. Ta oryginalna koncepcja inwestycyjna, zainicjowana w roku 2006, wnosi również nową jakość myślenia o rozwoju naszego powiatu. 

Zapraszamy do wędrówki po tym pięknym zakątku Polski, po niepowtarzalnych miejscach stworzonych przez przyrodę, a także wyjątkowych obiektach stworzonych ręką człowieka na przestrzeni wieków i współcześnie. Jesteśmy przekonani, że utrwalą sobie Państwo w umyśle i sercu obraz powiatu lidzbarskiego, jako miejsca nie tylko pięknego, ale także przyjaznego zarówno wszystkim jego mieszkańcom jak  i odwiedzającym go gościom.

Edyta Madziewicz