Gmina Purda – szlak

Szlak 35 – czarny

Olsztyn – Ostrzeszewo – Klebark Mały – Klebark Wielki – Silice – Patryki Prejłowo – Giławy – Gąsiorowo – Rusek Wielki

Długość trasy:
25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:10.
Stopień trudności:
łatwy.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Jedna z tzw. tras tranzytowych, w zamierzeniu mających połączyć szlaki gminne w system regionalny, a ten włączyć w ponadregionalny. W całości wiedzie drogami asfaltowymi. Architektura sakralna.

Szlak 36 – czerwony

Do początku

Olsztyn – Szczęsne – Klewki – Klewki PKP – Kaborno – Nowa Wieś – Kopanki – Łajs – (Maszewo)

Długość trasy:
25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:50.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Fragment projektowanej trasy międzynarodowej. Łączy Olsztyn, przez gminę Purda, z Małszewem (pow. Szczytno). Na początku bardzo ruchliwą, niebezpieczną trasa Olsztyn – Szczytno, później przez rozległe kompleksy leśne.

Szlak 37 – żółty

Olsztyn – Butryny – Nowa Kaletka – Zgniłocha

Długość trasy:
24 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:00.
Stopień trudności:
łatwy.
Stopień pofalowania terenu:
trasa płaska.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Biegnie od Olsztyna na południe, w całości pokrywając się z drogą nr 558. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą nr 58 Olsztynek – Jedwabno.

Szlak 38 – niebieski

Olsztyn – Stary Olsztyn – Linowo – Trękus – Kaborno – Nowa Wieś – Przykop – Butryny

Długość trasy:
27 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:40.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Trasa niebieska początkowo pokrywa się z trasą żółtą, od miejscowości Klewki PKP do miejscowości Nowa Wieś pokrywa się z trasą czerwoną.

Szlak 39 – zielony-1

Butryny – Nowa Kaletka – Butryny

Długość trasy:
11 km
Przewidywany czas przejazdu:
0:50.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Okrężna trasa łącząca Butryny z Jeziorem Łańskim. W większości prowadzi przez tereny leśne, ciekawe obiekty przyrodnicze.

Szlak 40 – zielony-2

Marcinkowo – Purda – Marcinkowo

Długość trasy:
22 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:45.
Stopień trudności:
trudny.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Okrężna trasa prowadząca z Marcinkowa wokół Jeziora Purdzkiego. Biegnie leśnymi i polnymi drogami. Trudna technicznie, szczególnie po deszczach.

Szlak 41 – żółty-2

Kaborno – Marcinkowo

Długość trasy:
6 km.
Przewidywany czas przejazdu:
0:40.
Stopień trudności:
średni.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Łączy miejscowość Kaborno (szlak czerwony) z miejscowością Marcinkowo (szlak zielony-2).

Szlak 42 – niebieski-2

Patryki – Purda – Giławy

Długość trasy:
13,5 km.
Przewidywany czas przejazdu:
2:15.
Stopień trudności:
trudny.
Stopień pofalowania terenu:
trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie:
trasa oznakowana.

Opis-komentarz:
Łączy szlak czarny (Patryki) ze szlakiem zielonym-2 (Purda), dalej wspólnie ze szlakiem niebieskim do Purdy i do Giławy.

Szlak – czerwony-2

Szlak rozpoczyna się i kończy w Purdzie. Na początku pokrywa się ze szlakiem zielonym II. W części końcowej pokrywa się ze szlakiem zielonym II i niebieskim II. Długość trasy 10 km.

Szlak 43 – niebieski-3

Szlak okrężny wokół Jez. Kośno, rozpoczyna się i kończy w miejscowości Łajs. Zróżnicowany technicznie, 22 km długości.

Jeśli chcesz zobaczyć dokładny opis szlaków wejdź na stronę
www.powiat-olsztynski.pl