listy-kopernika-do-biskupa-jana-dantyszka

I LIST DO BISKUPA DANTYSZKA

Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze i Panie miłościwy!
Dzisiaj za przyzwoleniem i zgodą Waszej Przewielebności objąłem od Kapituły w posiadanie kanonię i prebendę, opróżnione przez śmierć świętej pamięci Feliksa (Reicha) dla pana Rafała Konopackiego, za co dzięki składam Waszej Przewielebności wraz z panem wojewodą pomorskim, swoim opiekunem, jak to się należy. Pragnę i staram się polecić usilnie Waszej Przewielebności, któremu na usługi się oddaję.

Waszej Przewielebności zupełnie oddany
Mikołaj Kopernik

Z Fromborka, dnia 11 marca 1539 r.

Adres: Najprzewielebniejszemu w Chrystusie Ojcu i Panu, Janowi, z Bożej łaski Biskupowi Warmińskiemu, Panu mojemu miłościwemu.


II LIST DO BISKUPA DANTYSZKA

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie najłaskawszy!
Spełniłem już to, czego żadną miarą nie należało mi pominąć i sądzę, że uczyniłem zadość żądaniu Waszej Przewielebności. Co zaś do zapytania, jak długo żył świętej pamięci niegdyś Łukasz Waczenrodt, poprzednik Waszej Przewielebności, a mój wuj, odpowiadam, iż żył lat 64 i 5 miesięcy, że na biskupstwie zostawał 23 lata, a umarł dnia 30 marca roku Chrystusa 1512. Na nim wygasł ten ród, którego herby znajdują się w Toruniu na dawnych pomnikach i licznych zabytkach.

Pozostaję nadal gotowym do usług Waszej Przewielebności oddany w zupełności
Mikołaj Kopernik

Z Fromborka, dnia 11 stycznia 1539 r.

Adres: Najprzewielebniejszemu w Chrystusie Ojcu i Panu, Janowi, z Bożej łaski biskupowi Warmińskiemu, Panu mojemu miłościwemu.