Mapa Prus pogańskich – 1584 rok

Mapa Prus pogańskich (Des Preussenlandes Austeylung) autorstwa Kaspara Hennebergera opublikowana w 1584 roku stanowiła załącznik do dzieła Hennebergera Kurtze und warhaftige Beschreibung des Landes zu Preussen. Pokazuje rozmieszczenie plemion pruskich przed podbojem krzyżackim. Jest najstarszym obiektem kartograficznym przedstawiającym ziemie pruskie. W późniejszym okresie była wielokrotnie przerabiana i wydawana na nowo. Mapę tę prezentujemy Państwu dzięki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na podstawie zawartego przez Dom Warmiński i Muzeum porozumienia o współpracy.

Autorem zdjęcia mapy jest Grzegorz Kumorowicz.

Wszelkie prawa zastrzeżone.