Henryk Bart

Henryk Bart 1206-1209

KRZYŻAKÓW MISTRZ TRZECI NAWYŻSZY

Roku 1206 za panowania Filipa II cesarza a papieża Innocencyjusza III, króla polskiego Leszka Białego, na urząd nawyższy Zakonu Rycerzów Bożogrobskich Herman Bardt jest wybrany, szlachcic holsański, przez cztery lata według możności służył. W Akonie umarł i tam pogrzebion.
W przyszłym roku Fulko biskup krakowski umarł, a na miejsce jego Wincenty z Karwowa Kadłubkowic (według onego czasu uczony) wstąpił, pierwszy polski kronikarz.