Henryk von Richtenberg

Henryk von Richtenberg 1470-1477

TRZYDZIESTY MISTRZ PRUSKI

Henryk von Richtenberg na miejsce Plaweniusa obrany, który jachawszy też na sejm piotrkowski, królowi przysięgę uczynił, a potem do Prus się nawrócił. Człowiek to był ostry, ten Teodora biskupa samlandskiego poimał a na zamek do Tapijej w więzienie dał, tamże go głodem umorzył.

Roku 1473 w Polszcze, w Prusiech wielka suchość panowała, tak iż Niemen rzekę bystrą u Bagnety na koniu brodem przejeżdżano, u Torunia także Wisłę i pieszki przechodzono. A zboża, jarzyny, lasy, na koniec i bory z wielkiej suszy poschły i wygorzały, ogniemm też miast wiele wygorzało.

Na drugi rok Katarynus Zeno, poseł Husakazana króla perskiego, przyjechał do Polski z listy arabskim pismem do króla pisanymi, oznajmując swe szczeście w porażeniu Turka kilkakroć, żądając też, aby król polski z inszymi królmi krześcijańskimi na wiosnę do Konstantynopola z wojski przyciągnąć, a sam król perski pięćdziesiątkroć sto tysięcy ludu swego na wygładzenie Turków, a ku pomocy krześcijanom obiecował. Odpowiedziano posłowi na to i na insze sprawy, że król Husakazanowi panu jego przez swe posły odpowiedź da etc.

Roku 1475 Kaffa miasto Geweńskich, które się przez 24 lat od wzięcia Konstantynopola mężnie Turkom broniło, od nich przez poddanie Włochów wzięte, które zdrajce z sobą do Konstantynopola zabrał i do więzenia dał.

Henryk von Richtenberg na urzędzie mistrzowskim siedm lat wykonawszy, umarł w Królewcu i tamże na tumie pochowan.