Konrad von Erlichshausen

Konrad von Erlichshausen 1441-1449

DWUDZIESTY I SIÓDMY MISTRZ PRUSKI

Konradus von Ehrlichshaussen na urząd mistrzowski jest wybrany Roku Pańskiego 1438, za panowania cesarza Olbrychta a szcześliwego Władzisława tego imienia trzeciego Jagiełłowica królowania. Człowiek to był barzo dobry, a żadnej chuci do wojny nie miał.

Władzisław Jagiełłowic król polski na węgierskie królestwo świętego Szczepana koroną w Biłogradzie koronowany roku 1440 w dzień św. Aleksego.

Roku zaś 1444 po szcześliwych nad Turkami zwycięstwach, w nieszczesnej bitwie pod Warną Władzisław król polski i węgierski mężnie się bijąc, z wielkością rycerstwa polskiego i obcego poległ.

Kazimierz wielki ksiądz litewski na królestwo polskie koronowany w Krakowie roku 1447, z radością ludu pospolitego.

Przez te czasy spokojnego mistrza mając Krzyżacy, zwątlonych też sił będąc, próżnowali a w rozpuście wielkiej żyli, co barzo mistrza frasowało, że od tego ciężkiego frasunku śmierć musiał mieć, cnotliwy człowiek Konrad Ehrlichshausen prawie. Na urzędzie był lat 12, w Malborku umarł, tamże pochowan.