Otto von Kerpen

Otto von Kerpen – 1209

WTÓRY MISTRZ NAWYŻSZY KRZYŻAKÓW

Otto Karpen po Henryku, szlachcic niemiecki, na mistrzowski urząd był wybrany za Filipa cesarza II a za Innocencyjusza III papieża rzymskiego, za Miecsława Starego króla polskiego czasów, roku 1200, którego też roku straszne w Polszcze ziemie drżenie przez kila dni było.

Ten to mistrz dał. pieczęć napierwej Zakonowi podługowatą, z wyryciem osła i Panny Maryjej z Dziecięciem na nim siedzącej, Józefa przy nich starego z laską.

Napis ten przydał: Pieczęć urzędu mistrzowskiego braciej domu niemieckiego w Hieruzalem. Tej pieczęci używali Krzyżacy aż do czasu Frydrycha pierwszego tego Zakonu mistrza, który to potem odmienił. Otto Karpen na urzędzie 6 lat będąc umarł a w Akonie pogrzebion. Za czasu tego Otto Karpen w Iflanciech bracia Ensiferi miecz noszący nastali, którzy m z pruskimi Krzyżaki się zjednoczyli.