Tabula Geographica

Mapa Warmii autorstwa Jana Fryderyka Enderscha, matematyka królewskiego w Elblągu, uczyniona na zlecenie
biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, wydana w roku 1755.