Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – 2017 r.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich i historii dawnego państwa krzyżackiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny)  –  przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz gmin należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny)  –  finał konkursu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku, w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim (zamek), pl. Zamkowy 1, w godz. 11.00 – 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Lidzbarku Warmińskim udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja.W związku z powyższym każdą gminę reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu (gminnego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego  –  zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.
W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak  –  dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090, 
e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl oraz w regulaminie dostępnym poniżej.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl,
w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl,
w zakładce: Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony: 78,79, 80, 81, 86, 87, 88, 89

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,

strony:  28, 29, 37, 38, 39, 40

Sz. Drej, Święta Warmia, strona: 38

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony: 78,79, 80, 81, 86, 87, 88, 89,

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,

strony: 10, 27, 28, 29, 38, 39, 40,

Sz. Drej, Święta Warmia,

strony: 16, 17, 38, 39

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony:

74, 75, 76, 77, 104, 105, 106, 107, 108

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,

strony: 27, 28, 29, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

K. Trybulski, Krzyżacy,

strony: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 44, 45

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach,

strony:  182-185

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 107, 108

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,

strony:  35, 36, 37, 38, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach,

strony:  182-185, 281-283, 330-331, 418-424, 492-495

K. Trybulski, Krzyżacy,

strony: 6, 7, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Regulamin konkursu (do pobrania).

Materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu: zamkigotyckie.org.pl