Zabytki techniki

Przebieg trasy
Olsztynek (przez Kurki, Butryny w kierunku Olsztyna) – Ruś (przez Stary Olsztyn, Trekusek i Purdę) -Pajtuński Młyn – Silice (przez Prejłowo i Bartołty Wielkie) – Klimkowo – Barczewo (przez Biskupiec) – Bęsia (przez Tejstyny) – Jeziorany – Dobre Miasto – Cerkiewnik – Bukwałd – Barkweda – Kajny – Brąswałd

Olsztynek
Muzeum Budownictwa Ludowego
Fortyfikacje Miejskie
Wieża Ciśnień
Spichlerz
Ruś
Młyn Wodny
Pajtuny
Młyn wodny murowano- drewniany z XV w.
Klasyczna “ Młynarzówka “ z XVIII- XIX w.
Silice
Zabytkowy Wiatrak Holenderski z 1840-50 r.
Piętrowe skrzyżowanie dwóch kanałów Kanału Klebarskiego z Kanałem Elżbiety
Klimkowo
Zabytkowy młyn “Młynarzówka”
Barczewo
Fortyfikacje miejskie
Fragmenty murów miejskich i baszt
Wieża ciśnień
Fragmenty gotyckiej bramy
Bęsia
Wiatrak holenderski
Jeziorany
Dawny spichlerz z XVIII/XIX w.
Spichlerz z drugiej połowy XIX w.
Dwie bramy wjazdowe
Dobre Miasto
Wieża ciśnień
Spichlerz
Pierścień fortyfikacji
Brama przydrożna neogotycka
Cerkiewnik
Budynek gospodarczy
Bukwałd
Minimuzeum ze zbiorami etnograficznymi
Barkweda
Młyn wodny z 1907 roku
Kajny
Zabytkowy młyn na Łynie
Pompa wodna
Brąswałd
Mała elektrownia wodna na kanale Łyny
Potryty
Młyn wodny
Patryki
Młyn wodny