Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego – 1945 r.

Prezentujemy Państwu Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego z 1945 roku. Materiał został opracowany przez Pana doktora Roberta Syrwida i opubliokowany w Komunikatach Mazursko – Warmińskich. Autorowi dziękujemy za udostępnienie materiałów.

 Matariał dostępny jest w plikach PDF

 Robert Syrwid, Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego – wstęp, PDF

Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego z 1945 roku, PDF