Parki przydworskie

Przebieg szlaku
Olsztyn (przez Jeziorny) – Potryty – Tejstymy (przez Biskupiec, Barczewo, w kierunku Barczewka) – Górowo – Maruny – Barczewko (przez Nową Wieś) – Bałdy – Olsztyn

Potryty
Park podworski
Purda
Park podworski z XIX w.
Bałdy
Park podworski z XIX w.
Tejstymy
Park podworski
Górowo
Park podworski z XIX w.
Sitno
Park podworski z XIX w.
Maruny
Park podworski
Smolajny
Park otaczający cały Zespół pałacu biskupiego
Bęsia
Park krajobrazowy z XVIII w.
Klewki
Park typu krajobrazowego z XIX w.
Stary Olsztyn
Park krajobrazowy z XIX w